news with transcripts

News audio with written transcripts here (only articles marked with  symbol)

វិធីសាស្ត្រ​ដាំ​ចេក​អំបូង​ពណ៌លឿង
viṯiisasdr daḿ cek ·ḿboog pŕńlueg
The first yellow Ambon banana planting method

ដោយ ជិន ជេដ្ឋា douy jin jedđa by Jin Jedda 2017-08-15

ចេក​អំបូង​លឿង​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​លក់​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប​មួយ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។
cek ·ḿboog lueg dael troov ban qe da’k l’k nw knog fsar ţḿneub muoy knog rajṯanii ᵽnḿpeṉ_ roobŧt ŧgei ţii 15 xae siiha znaḿ 2017_
Yellow Ambon bananas being sold at a supermarket in the capital, Phnom Penh. Photo of August 15, 2017.

ស្ដាប់ ឬ ទាញ​យក(ថត)​សំឡេង
sda’b ŗŗ ţaṉyk (ŧt) sḿłeg

LISTEN 08:17
listen or save (download)

ចេក​អំបូង​ពណ៌លឿង​មាន​ប្រភព​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ត្រូវ​បាន​គេ​បង្កាត់​ពូជ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រៅ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម ដាំ​លើ​ផ្ទៃដី​រាប់​រយ​ហិកតារ​នៅ​ខេត្ត​រតនគីរី ដើម្បី​នាំ​ចេញ​ទៅ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ក៏​មាន​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល កំពង់ស្ពឺ កោះកុង កំពត ប៉ៃលិន និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ចាប់​ផ្ដើម​ដាំដុះ និង​ប្រមូល​ផល​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ក្នុង​ស្រុក។
cek ·ḿboog pŕńlueg man brᵽp ceṉ pii brţes ·ińᶁa troov ban qe bgka’t pooj ţw ka’n brţes muoy cḿnuon knog tḿb’n ·as;ii ·aqney´_ nw brţes kmpoja krw pii kromh;on vietńam daḿ leu fţeidii ra’b ry hiktar nw xett rtnqiirii deumbii naḿ ceṉ ţw ţii fsar ·ntrjati kó man ksikr nw xett kńdal kḿp’gspuu kouħkog kḿpt b:eilin nig xett ba’tdḿbg ca’b fdeum daḿdoħ nig brmool fl fq’t fq’g ţii fsar knog srok_

The yellow Ambon banana, originally from India, has been bred in some countries in Southeast Asia. In Cambodia, in addition to Vietnamese companies planting hundreds of hectares of land in Rattanakiri province for export to international markets, there are also farmers in the provinces Kandal, Kampong Speu, Koh Kong, Kampot, Pailin and Battambang starting to grow and harvest to supply the local market.

troov ban + phrase = passive voice (were made, has been found etc.)


តើ​ដី​នៅ​កម្ពុជា អំណោយផល​ចំពោះ​ចេក​អំបូង​លឿង​ដែរ ឬ​ទេ? ហើយ​កសិករ​ត្រូវ​ថែទាំ​បែប​ណា?
teu dii nw kmpoja ·ḿńouy fl cḿpouħ cek ·ḿboog lueg daer ŗŗ ţe? heuy ksikr troov ŧaeţaḿ baeb ńa?

Is Cambodia’s soil favorable to yellow Ambon bananas? And how should farmers care for them?

អ្នក​ជំនាញ​ឯកទេស​កសិកម្ម​ធម្មជាតិ​កម្ពុជា ដែល​​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ និង​ជប៉ុន លើ​វិស័យ​កសិកម្ម បង្ហើប​ថា ចេក​អំបូង​លឿង​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​សារធាតុ​ចិញ្ចឹម​សរីរាង្គ​របស់​មនុស្ស មាន​រស​ជាតិ​ឆ្ងាញ់ និង​លក់​បាន​ថ្លៃ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ។ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នក​ដាំ​ចេក​ប្រភេទ​នេះ​តិចតួច​នៅ​ឡើយ​ដែល​មិន​អាច​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​បាន ខណៈ​ពូជ​ចេក​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​កសិករ​ខ្មែរ​ទិញ​ពី​ប្រទេស​ថៃ មក​ដាំដុះ​ជា​ហូរហែ តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥។
n·k jḿnaṉ ·aekţes ksikmm ṯmmjati kmpoja dael bṉc’b karsiksa pii brţes koor:e nig jb:on leu visáy ksikmm bgheub ŧa cek ·ḿboog lueg smboor ţw douysar ṯato ciṉcum sriiragq rb’s mnoss man rs jati zga’ṉ nig l’k ban ŧlei nw leu ţii fsar_ b:ontae bccobbnn man n·k daḿ cek brᵽeţ neħ tictuoc nw łeuy dael min ·ac zleuy tb tmroovkar ţii fsar ban xńḥ pooj cek ja creun troov ban ksikr xmaer ţiṉ pii brţes ŧei mk daḿdoħ ja hoorhae taḿg pii znaḿ 2015_

An expert specialising in Cambodian organic farming, who graduated from agricultural studies in Korea and Japan, revealed that the yellow Ambon banana is rich in organic nutrients for people, delicious and sells for a good price at market. But currently there are still very few farmers of this type of banana who cannot meet market demand, while many types of bananas have been bought by Cambodian farmers from Thailand to grow, steadily since 2015.

ksikmm farming / nw łeuy still,yet / smboor many


នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​កសិកម្ម​ធម្មជាតិ (SBN) លោក សយ បូណា មាន​ប្រសាសន៍​ថា ផ្ទៃដី​ដាំ​ចេក​អំបូង​លឿង​ជាង ៨០​ហិកតារ​នៅ​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​របស់​បណ្ដាញ​កសិករ​លោក​កំពុង​រីក​លូតលាស់​ល្អ និង​ប្រមូល​ផល​បាន​បណ្ដើរៗ​ហើយ។ លោក​ថា ចេក​អំបូង​លឿង ត្រូវ​បាន​អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម​ចាត់​ទុក​ជា​ប្រភេទ​ដំណាំ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ និង​មាន​អំណោយផល​ខ្លាំង​នៅ​កម្ពុជា៖
nayk brtibtti nei mjçmńᶁl ksikmm ṯmmjati (SBN) louk sy boońa man brsasn´ ŧa fţeidii daḿ cek ·ḿboog lueg jag 80 hiktar nw xett muoy cḿnuon dael ja rb’s bńdaṉ ksikr louk kḿpog riik lootla’s l· nig brmool fl ban bńdeur~ heuy_ louk ŧa cek ·ḿboog lueg troov ban n·k jḿnaṉ ksikmm ca’t ţok ja brᵽeţ dḿńaḿ ŧmii muoy brᵽeţ nig man ·ḿńouy fl xlaḿg nw kmpoja៖

Executive Director of the Center for Organic Agriculture (SBN), Mr. Say Boona, said that in some provinces the area of ​​yellow Ambon banana plantations was more than 80 Hectares, which belong to his farmers’ network and is growing well and harvests are increasing. He says the yellow Ambon banana is being considered by agricultural experts as a new crop type, and is very favorable in Cambodia:


«ចេក​អំបូង​លឿង គឺ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ពេញ​និយម ដោយ​អាស្រ័យ​អត្ថប្រយោជន៍ តម្លៃ​ទីផ្សារ និង​រសជាតិ។ ខ្ញុំ​តែងតែ​បំផុស​ដល់​ប្រជា​កសិករ និង​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ឲ្យ​គាត់​ធ្វើ​ការ​ដាំដុះ​ចេក​អំបូង​លឿង​ឡើង ព្រោះ​ទីផ្សារ​ចេក​អំបូង​លឿង​មិនមែន​សម្រាប់​តែ​ព្រះរាជាណាចក្រ​យើង​ទេ គឺ​អាច​នាំ​ចេញ​ទៅ​បាន​ទូលំ​ទូលាយ»
“cek ·ḿboog lueg quu bccobbnn neħ peṉ niym douy ·asráy ·tŧbryoujn´ tmlei ţii fsar nig rsjati_ xṉoḿ taeg tae bḿ fos d’l brja ksikr nig bńda kromh;on ·óuy qa’t ṯveu kar daḿdoħ cek ·ḿboog lueg łeug prouħ ţii fsar cek ·ḿboog lueg minmaen smra’b tae prħ rajańackr yeug ţe quu ·ac naḿ ceṉ ţw ban ţoolḿ ţoolay”។

“The yellow Ambon banana is currently popular due to the benefits, market value and taste. I always encourage farmers and companies to grow yellow Ambon bananas first because it is not only for our kingdom’s market but can also be exported to many places. ”

bḿfos encourage,inspire / rajańackr kingdom / naḿ ceṉ export


ចេក​អំបូង​លឿង មិន​សូវ​ពិបាក​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ដី​ដាំដុះ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ប្រភេទ​ដី​ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ចេក​នេះ គឺ​ដី​ក្រហម និង​ដីល្បាប់​នៅ​តាម​វាលទំនាប​ដែល​អាច​ស្រូប​ជីជាតិ​ទៅ​ចិញ្ចឹម​ដើម និង​ផ្លែ​វា។
cek ·ḿboog lueg min soov pibak jreusreus brᵽeţ dii daḿdoħ łeuy b:ontae brᵽeţ dii dael l· bḿ fot smra’b cek neħ quu dii krhm nig diilba’b nw tam valţḿnab dael ·ac sroob jiijati ţw ciṉcum deum nig flae va_

Yellow Ambong bananas are not too difficult or choosy about the type of cultivated land, but the best soil type for this banana is red soil and silt plains that can absorb fertilizers to feed their stems and fruit.

l· bḿfot best / jii(jati) fertilizer / ciṉcum feed,nourish


លោក សយ បូណា ចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍​ថា រណ្ដៅ​ដាំ​ចេក ត្រូវ​ជីក​ទំហំ​កន្លះ​ម៉ែត្រ​បួន​ជ្រុង និង​ជម្រៅ​កន្លះ​ម៉ែត្រ ហើយ​គម្លាត​ពី​រណ្ដៅ​មួយ​ទៅ​រណ្ដៅ​មួយ ចន្លោះ​ពី​បី ទៅ​បួន​ម៉ែត្រ​ពី​គ្នា។ ក្នុង​ករណី​ដាំ​លើ​ដី​ខ្សាច់ ឬ​ដីកណ្ដេង​មិន​សូវ​មាន​ជីជាតិ ត្រូវ​ប្រើ​ជី​សរីរាង្គ​ជំនួយ​តាម​បាត​រណ្ដៅ​ក្នុង​មួយ​រណ្ដៅ​ទម្ងន់​បី​ខាំ ហើយ​បន្ត​ដាក់​រៀងរាល់ ៦​ខែ​ម្ដង​ក្នុង​កម្រិត​បី​ខាំ​ដូច​គ្នា ឲ្យ​បាន​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ៖
louk sy boońa caek rḿlaek bţpisouṯn´ ŧa rńdw daḿ cek troov jiik ţḿhḿ knlħ m:aetr buon jrog nig jmrw knlħ m:aetr heuy qmlat pii rńdw muoy ţw rńdw muoy cnlouħ pii bii ţw buon m:aetr pii qna_ knog krńii daḿ leu dii xsa’c ŗŗ dii kńdeg min soov man jiijati troov breu jii sriiragq jḿnuoy tam bat rńdw knog muoy rńdw ţmg’n bii xaḿ heuy bnt da’k riegra’l 6 xae mdg knog kmrit bii xaḿ dooc qna ·óuy ban ryḥ pel piir znaḿ៖

Soy Bina shares the experience that a banana pit needs to be dug, with size of up to half a meter by 4 meter rectangle and a half-meter depth, and a gap from one pit to another of 3-4 meters. In the case of planting in sandy or infertile sediment soil, use some organic fertilizer to help along the bottom of the pit, weighing 300gm, then continue once every six months with the same 300gm dose for a duration of 2 years:

ţḿhḿ size / jrog square,rectangle / jiik dig / qmlat gap / xsa’c sand / sriiragq organic / jḿnuoy assistance (juoy) / bat bottom,base / ţmg’n weight / xaḿ bite,handful?100gm? / bnt continue / heuy bnt then continue / ryḥ pel duration


«ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ទី​២ ទៅ​បាន​យើង​ប្រើ​វា​កន្លះ​គីឡូក្រាម អ៊ីចឹង​កូន​ហ្នឹង​វា​បែក​កូន​ទៅ​រហូត អ៊ីចឹង​យើង​នៅ​តែ​ដាក់ ៦​ខែ​ម្ដង គ្រាន់​តែ​ថា ដី​ខ្សាច់​យើង​ដាច់​ខាត​កុំ​ប្រើ​ជីគីមី​ឲ្យ​សោះ ព្រោះ​ជីគីមី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​រឹង​ក្ដាំង តែ​ពីរ ឬ​បី​ឆ្នាំ​ចង់​ក្លាយ​ជា​ថ្ម​ហើយ។ ចំពោះ​ទំហំ​រណ្ដៅ​បួន​ជ្រុង ហើយ​ជម្រៅ​បី​តឹក​ក៏​បាន​ដែរ ប៉ុន្តែ​បើ​យើង​មាន​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម ដូចជា​ដើម​សណ្ដែក កាក​ដំឡូង​សម្រាប់​កប់​ដាក់​ក្នុង​រណ្ដៅ​ហ្នឹង យើង​ជីក​វា​កន្លះៗ​ម៉ែត្រ​ទៅ ប៉ុន្តែ​បើ​អត់​មាន​ទេ​យើង​ជីក​រណ្ដៅ​ធំ​នាំ​តែ​ខាត​ពេល ខាត​លុយ​ទេ។ អ៊ីចឹង​យើង​គ្រាន់​តែ​ដាក់​ជី​សរីរាង្គ​បី​ខាំ​ទ្រាប់​បាត​ទៅ ហើយ​ដាក់​ដាំ​លប់​ដី​ទៅ​វា​ល្អ​ហើយ»
“ca’b pii znaḿ ţii 2 ţw ban yeug breu va knlħ qiiłookram ·;iicug koon hnug va baek koon ţw rhoot ·;iicug yeug nw tae da’k 6 xae mdg qra’n tae ŧa dii xsa’c yeug da’c xat koḿ breu jiiqiimii ·óuy souħ prouħ jiiqiimii ṯveu ·óuy dii rug kdaḿg tae piir ŗŗ bii znaḿ c’g klay ja ŧm heuy_ cḿpouħ ţḿhḿ rńdw buon jrog heuy jmrw bii tuk kó ban daer b:ontae beu yeug man vtŧo ṯato deum doocja deum sńdaek kak dḿłoog smra’b k’b da’k knog rńdw hnug yeug jiik va knlħ ~ m:aetr ţw b:ontae beu ·’t man ţe yeug jiik rńdw ṯḿ naḿ tae xat pel xat loy ţe_ ·;iicug yeug qra’n tae da’k jii sriiragq bii xaḿ ţra’b bat ţw heuy da’k daḿ l’b dii ţw va l· heuy”។

Starting from the 2nd year use half a kilogram, so it’s flowers keep blossoming, so we still apply it once every 6 months, especially with sandy soil do not use chemical fertilizer, because chemical fertilizer makes the soil hard and in only two or three years it becomes like a rock. Depending on the size of the rectangle and the depth of three baths, but if we have raw materials such as peanut, pepper, potatoes for burial In this pit, we dug it half a mile, but if not, we dig a grave and lose it. So we just put three bits of organic fertilizer on the bottom and put the soil back to good soil. ”

·;iicug so / qiimii chemical / koḿ don’t / breu use / rug hard / ŧm rock


ការ​ជ្រើសរើស​យក​គល់​ចេក​ទៅ​ដាំ គឺ​ជា​ជម្រើស​ល្អ​ជាង​ដាំ​កូន​ចេក​ទៅ​ទៀត ព្រោះ​គល់​វា​អាច​បង្កើត​កូន​ថ្មី​ចន្លោះ​ពី ៣ ទៅ ៦​ដើម​ក្នុង​មួយ​គល់។ រីឯ​ការ​យក​កូន​ចេក​ទៅ​ដាំ​លទ្ធភាព​បង្កើត​កូន​ថ្មី​យឺតយ៉ាវ។
kar jreusreus yk q’l cek ţw daḿ quu ja jmreus l· jag daḿ koon cek ţw ţiet prouħ q’l va ·ac bgkeut koon ŧmii cnlouħ pii 3 ţw 6 deum knog muoy q’l_ rii ·ae kar yk koon cek ţw daḿ lţṯᵽap bgkeut koon ŧmii yuuty:av_

Choosing a banana plant for planting is a better choice than planting banana because it can create new eggs between 3 and 3. To 6 trees per plant. The adoption of banana plants will delay the birth of newborn babies.


ការ​ថែទាំ បន្ទាប់​ពី​ដាំ​ហើយ​កសិករ​ត្រូវ​ស្រោច​ទឹក​ឲ្យ​បាន​បី​ដង​ក្នុង​១​សប្ដាហ៍ ប៉ុន្តែ​បើ​រដូវ​វស្សា​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជោកជាំ​មិន​ចាំបាច់​ស្រោច​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាញ់​ជី​ទឹក​បំប៉ន​ដើម និង​ស្លឹក​នៅ​រៀងរាល់ ៦​ខែ​ម្ដង ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​លូតលាស់ និង​ការពារ​ជំងឺ​ក្រា ឬ​ដង្កូវ​មូរ​ស្លឹក។
kar ŧaeţaḿ bnţa’b pii daḿ heuy ksikr troov srouc ţuk ·óuy ban bii dg knog 1 sbdah´ b:ontae beu rdoov vssa man ᵽlieg ṯla’k joukjaḿ min caḿba’c srouc łeuy b:ontae troov ba’ṉ jii ţuk bḿb:n deum nig sluk nw riegra’l 6 xae mdg ŗŗ creun jag neħ deumbii bgkeun ᵽap lootla’s nig karpar jḿguu kra ŗŗ dgkoov moor sluk_

Care after planting and farmers must water three times a week, but if the rainy season does not rush Watering is essential, but it is necessary to use fertilizer, stalks and leaves every six months or more to enhance growth and prevent disease. Chalk or creeping leaves.


លោក​ថា ឱកាស​កើត​ជំងឺ​លើ​ដើម​ចេក និង​ស្លឹក​មាន​ច្រើន បើ​កសិករ​ទុក​ឲ្យ​ដើម​ដុះ​ប្រជ្រៀត​គ្នា និង​ស្លឹក​ទ្រុបទ្រុល​ពេក៖
«ចេក​ហ្នឹង​គឺ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​អនាម័យ​ក្នុង​ការ​សម្អាត​ជា​ប្រចាំ​ដែរ អ៊ីចឹង​បើ​យើង​អត់​កាត់​កូន យើង​អត់​បាន​កូន​យក​ទៅ​បំបែក​ដាំ ឬ​យក​ទៅ​លក់​វា​វិល​ជុំ​រហូត​តើ​បង។ យើង​ទុក​បី​ដើម​ហើយ​កាប់​តែ​អា​ដើម​មេ​ហ្នឹង​ទៅ​ជួន​កាល​អា​កូន​ក្រោយ​ចេញ​ត្រយូង​ដំណាល​គ្នា​យើង​បាន​ផល​បន្ត​គ្នា​រហូត​ទេ អ៊ីចឹង​យើង​ទុក​បីៗ​បន្ត​គ្នា​រហូត ដល់​បាន​ប្រាំ​ទៅ ៧​ឆ្នាំ​ទៅ យើង​គាស់​វា​ចោល​ទៅ​ដាំ​សារ​ថ្មី​ហើយ​អា​ហ្នឹង»
louk ŧa ·oukas keut jḿguu leu deum cek nig sluk man creun beu ksikr ţok ·óuy deum doħ brjriet qna nig sluk ţrobţrol pek៖ “cek hnug quu yeug troov ṯveu ·namáy knog kar sm·at ja brcaḿ daer ·;iicug beu yeug ·’t ka’t koon yeug ·’t ban koon yk ţw bḿbaek daḿ ŗŗ yk ţw l’k va vil joḿ rhoot teu bg _ yeug ţok bii deum heuy ka’b tae ·a deum me hnug ţw juon kal ·a koon krouy ceṉ tryoog dḿńal qna yeug ban fl bnt qna rhoot ţe ·;iicug yeug ţok bii~ bnt qna rhoot d’l ban braḿ ţw 7 znaḿ ţw yeug qa’s va coul ţw daḿ sar ŧmii heuy ·a hnug “។

He says the chance of disease on the banana tree and the leaves is high if the farmers leave the stems to grow too hard and leaves too stingy: “The banana is We have to clean up the regular cleaning, so if we do not cut our children, we will not have to take the kids to break up or plant To sell it all rolling. We leave the stem and cut the tree first, sometimes the offspring post the same tree, we have to bear fruit So we kept the three together for up to five to seven years, we dug it to new planting and Yes. ”


បច្ចុប្បន្ន​កសិករ​កម្ពុជា មាន​ឱកាស​ច្រើន​ទាំង​ការ​ដាំ​យក​កូន​លក់​បន្ត និង​ដាំ​យក​ផ្លែ​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ។ កសិករ​ខ្លះ​មិន​អាច​ទិញ​ពូជ​កូន​ចេក​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដែល​មាន​តម្លៃ ៨​ដុល្លារ​ក្នុង​១​ដើម ទើប​ពួកគេ​ងាក​មក​ទិញ​កូន​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​ស្រុក ឬ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ថៃ ដែល​មាន​តម្លៃ ៣​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ដើម ហើយ​កសិករ​ខ្មែរ​នៅ​បន្ត​នាំ​ចូល​ពូជ​ពី​ក្រៅ​រាប់​រយ​ដើម​ក្នុង​មួយ​ខែៗ​ដើម្បី​ដាំដុះ​នៅ​ឡើយ។
bccobbnn ksikr kmpoja man ·oukas creun ţaḿg kar daḿ yk koon l’k bnt nig daḿ yk flae l’k nw leu ţii fsar_ ksikr xlħ min ·ac ţiṉ pooj koon cek pii brţes ·ińᶁa dael man tmlei 8 dollar knog 1 deum ţeub puokqe gak mk ţiṉ koon dael man sra’b nw knog srok ŗŗ naḿ cool pii brţes ŧei dael man tmlei 3 dollar knog muoy deum heuy ksikr xmaer nw bnt naḿ cool pooj pii krw ra’b ry deum knog muoy xae~ deumbii daḿdoħ nw łeuy_

Currently, Cambodian farmers have a lot of opportunities to grow and sell fruit and vegetables. Some farmers can not buy a banana seed from India, which costs US $ 8 per day, so they are buying the baby. Originally locally or imported from Thailand for $ 3 per plant, Khmer farmers continued to import seeds from Outside hundreds of plants per month to grow.


លោក សយ បូណា ណែនាំ​ឲ្យ​កសិករ​បង្កើន​ការ​ថែទាំ​ពេល​ចេក​ធ្លាក់​ត្រយូង ពោល​គឺ​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ​កន្លះ​ក្រោយ​កាត់​ត្រយូង​ចេញ​ត្រូវ​ប្រើ​ថង់​ប្លាស្ទិក​គ្រប​ផ្លែ ដើម្បី​ការពារ​សត្វ​ល្អិត​ចង្រៃ​ទិច៖
«ចំពោះ​ការ​ថែទាំ​ផ្លែ គឺ​ពេល​វា​ចេញ​មក​អស់​ហ្នឹង​យើង​កាច់​ត្រយូង​ហើយ គឺ​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​ថង់​គ្រប​ផ្លែ​វា កុំ​ឲ្យ​មាន​ស្លាកស្នាម រលោង មាន​ជាតិ​ម្សៅ ឬ​ការពារ​សត្វ​ទិច គឺ​យើង​ប្រើ​ស្បោង​ហ្នឹង»
louk sy boońa ńaenaḿ ·óuy ksikr bgkeun kar ŧaeţaḿ pel cek ṯla’k tryoog poul quu ryḥ pel muoy xae knlħ krouy ka’t tryoog ceṉ troov breu ŧ’g blasţik qrb flae deumbii karpar stv l·it cgrei ţic៖
“cḿpouħ kar ŧaeţaḿ flae quu pel va ceṉ mk ·’s hnug yeug ka’c tryoog heuy quu yeug troov breu ŧ’g qrb flae va koḿ ·óuy man slaksnam rloug man jati msw ŗŗ karpar stv ţic quu yeug breu sboug hnug “។

Soyana advises farmers to increase maintenance when bananas fall into the grocery store, ie, one and a half months after cutting out the grocery bags to use bags Lipstick protects insects: “For fruit care, when it comes out, we cut the crocodile, and we Use a bag of peppers to avoid staining, staining, or dandruff Our animal antibiotic use bags perfectly.


ចេក​អំបូង​លឿង​ដែល​ទទួល​ផល​ក្រោយ​ដាំដុះ​រយៈ​ពេល​ពី ៦ ទៅ ៧​ខែ ងាយ​នឹង​បន្ទុំ​ឲ្យ​វា​ទុំ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ដាក់​ថ្ម​ស្អុយ​ឡើយ។ កសិករ​គ្រាន់​តែ​កាត់​វា​ជា​ស្និតៗ​ដាក់​ក្នុង​ឡាំង​រួច​គ្រប​ក្រដាស​កាសែត​រយៈ​ពេល​មួយ​យប់​មួយ​ថ្ងៃ ផ្លែ​វា​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ប្រែ​ជា​ពណ៌​លឿង។ ពេល​ទុំ​ហើយ​អាច​រក្សា​ទុក​បាន​បី​ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ​បើ​គេ​ដាក់​ក្នុង​ទូ​ទឹកកក​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ល្មម​អាច​រក្សា​ទុក​បាន​រហូត​ដល់ ១​សប្ដាហ៍។
cek ·ḿboog lueg dael ţţuol fl krouy daḿdoħ ryḥ pel pii 6 ţw 7 xae gay nug bnţoḿ ·óuy va ţoḿ douy min caḿba’c da’k ŧm s·oy łeuy_ ksikr qra’n tae ka’t va ja snit~ da’k knog łaḿg ruoc qrb krdas kasaet ryḥ pel muoy y’b muoy ŧgei flae va nug ca’b fdeum brae ja pŕń lueg _ pel ţoḿ heuy ·ac rksa ţok ban bii ŧgei b:ontae beu qe da’k knog ţoo ţukkk knog siitońhᵽap trja’k lmm ·ac rksa ţok ban rhoot d’l 1 sbdah´_

Pre-yellowing bananas yield after 6 to 7 months, easy to ripen without rupture No. Farmers just cut it in a box, covered it with paper tape overnight, the fruit would begin to turn into Yellow. When ripe, it can be stored for three days, but when put in a refrigerator, it is enough to keep it cool. 1 week.


ចេក​អំបូង​លឿង​មាន​ផ្លែ​ធំៗ​ចន្លោះ​ពី ១២ ទៅ ១៥​ផ្លែ ក្នុង​១​ស្និត និង​មាន​ទម្ងន់​ចន្លោះ​ពី​មួយ​គីឡូ​កន្លះ​ទៅ​ពីរ​គីឡូក្រាម។ តម្លៃ​លក់​នៅ​តាម​ផ្សារ​ទំនើប និង​សណ្ឋាគារ​ធំៗ​គឺ ១​ដុល្លារ ឬ ១​ដុល្លារ​កន្លះ​ក្នុង​១​ស្និត ពី ៤​ពាន់ ទៅ ៦​ពាន់​រៀល។ ប៉ុន្តែ​បើ​កសិករ​មាន​លទ្ធភាព​វេច​ខ្ចប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស គឺ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​គុណ​នឹង ៥ ទៅ ៦​ដង នៃ​តម្លៃ​លក់​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ទើប​កសិករ​ខ្លះ​ចង់​បង្កើន​ការ​ដាំដុះ​ដើម្បី​នាំ​ចេញ៖
cek ·ḿboog lueg man flae ṯḿ~ cnlouħ pii 12 ţw 15 flae knog 1 snit nig man ţmg’n cnlouħ pii muoy qiiłoo knlħ ţw piir qiiłookram_ tmlei l’k nw tam fsar ţḿneub nig sńđaqar ṯḿ~ quu 1 dollar ŗŗ 1 dollar knlħ knog 1 snit pii 4 pa’n ţw 6 pa’n riel_ b:ontae beu ksikr man lţṯᵽap vec xc’b naḿ ceṉ ţw krw brţes quu man tmlei ŧlei qoń nug 5 ţw 6 dg nei tmlei l’k nw leu ţii fsar knog brţes kmpoja ţeub ksikr xlħ c’g bgkeun kar daḿdoħ deumbii naḿ ceṉ៖

Bananas are large in size between 12 and 15 inches in size and range between one and a half kilograms to two kilograms. Shopping prices in supermarkets and major hotels are $ 1 or $ 1 and half, in the range from 4,000 to 6,000 Riels. But if farmers have the ability to pack out the export, it is five to six times the price of the market. In Cambodia, some farmers want to increase cultivation to export:


«ព័ត៌មាន​ដែល​គេ​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ ក៏​គេ​ចង់​បាន​នាំ​ចេញ​ដែរ តែ​ក្នុង​បរិមាណ​ច្រើន អ៊ីចឹង​យើង​អត់​អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ទេ។ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​គេ​ចង់​បាន​ហ្នឹង គឺ​ផលិតករ​ក៏​ខ្មែរ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​ខ្មែរ ឲ្យ​តែ​របស់​ខ្មែរ​ដាំ​នៅ​លើ​ដី​ខ្មែរ​យើង​ហ្នឹង គឺ​គេ​ទទួល​ទិញ​ទៅ។ បើ​តាម​ខ្ញុំ​គិត​ទៅ​ទី​មួយ​ដី​យើង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ល្អ ហើយ​ប្រជា​កសិករ​ខ្មែរ​យើង​ធ្វើ​ការ​ដាំដុះ​ល្អ​ដោយ​មិន​សូវ​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី»
“páŕtman dael qe ţa’kţg mk xṉoḿ fţa’l kó qe c’g ban naḿ ceṉ daer tae knog brimań creun ·;iicug yeug ·’t ·ac fq’t fq’g ţe_ b:ontae ·vii dael qe c’g ban hnug quu flitkr kó xmaer kromh;on kó xmaer ·óuy tae rb’s xmaer daḿ nw leu dii xmaer yeug hnug quu qe ţţuol ţiṉ ţw_ beu tam xṉoḿ qit ţw ţii muoy dii yeug man lkxxńᶁ l· heuy brja ksikr xmaer yeug ṯveu kar daḿdoħ l· douy min soov breubra’s sarṯato qiimii”។

“The information they contact me personally also wants to bring. Exit but in so many quantities, we can not supply. But what they want is Khmer-Cambodian producers, Khmer-Cambodians planting on Khmer land we are Accept purchased. As far as I’m concerned, we are good conditions, and our Cambodian farmers are doing good cultivation with less use of substances. Chemical. ”


ចេក​អំបូង​លឿង​ចំនួន ១០០​តោន ដែល​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម ដាំ​នៅ​លើ​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ ៥០០​ហិកតារ បាន​វេច​ខ្ចប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ជា​លើក​ដំបូង​កាល​ពី​ចុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ​អះអាង​ថា រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មិន​ទាន់​អាច​នាំ​ចេក​ប្រភេទ​នេះ​ចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ឡើយ​ទេ ព្រោះ​កម្ពុជា មិន​ទាន់​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ចិន៕
cek ·ḿboog lueg cḿnuon 100 toun dael kromh;on vietńam daḿ nw leu fţeidii brmań 500 hiktar ban vec xc’b naḿ ceṉ ţw brţes cin ja leuk dḿboog kal pii cog xae kkkda znaḿ 2017_ mntrii ja’n xp’s nei krsuog ksikmm rokxa brma’ṉ nig nesaţ ·ħ ·ag ŧa rdđaᵽibal kmpoja min ţa’n ·ac naḿ cek brᵽeţ neħ ceṉ ţw brţes cin douy fţa’l nw łeuy ţe prouħ kmpoja min ţa’n coħ kicc prmprieg jamuoy cin៕

100 tonnes of bananas, 500 hectares of Vietnamese plants planted on 500 hectares, have packed their exports to China for the first time. From the end of July 2017. Senior officials at the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries claim that the Cambodian government has not yet been able to export the bananas directly to China. However, Cambodia has not yet signed an agreement with China.