subtitles2

use myvocabu or transover on thai script to see translations and hear it spoken!

Sync and corrections by n17t01
www.addic7ed.com

2
00:00:05,720 –> 00:00:08,590
pTn.ri kän: ţáfoakaç lä́ ţáf rüa hä’g shráŢo meríka
ปธน.รีแกน: ทัพอากาศและทัพเรือแห่งสหรัฐอเมริกา

3
00:00:08,630 –> 00:00:11,560
dâ·búk jômtiŢanţi’má’n qog Pu·k’okarr·ay
ได้บุกโจมตีฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้าย

4
00:00:11,600 –> 00:00:13,570
nák q’av: ţei’yvbín fän oämţi’ 103
นักข่าว: เที่ยวบินแพนแอมที่ 103
tk nà müag lºok kö r;bi
ตกในเมืองล็อกเกอร์บี

5
00:00:13,600 –> 00:00:15,040
pTn.ri kän: qã dâ· Pä’ qyaykark’okarr·ay
ปธน.รีแกน: เขาได้แผ่ขยายการก่อการร้าย

6
00:00:15,070 –> 00:00:17,710
pâ su’ oäVríka yú rôp lä́ tạ vánookklag
ไปสู่แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง

7
00:00:17,740 –> 00:00:20,350
pTn.jor;j oec dáb bö ·lyu búc:
ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช:
jạ mâ’ţnt’okarrúkranţi’mit’oxu vet
จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต

8
00:00:20,380 –> 00:00:22,080
pTn.ri kän: xvamfyayamk’okarr·ay
ปธน.รีแกน: ความพยายามก่อการร้าย

9
00:00:22,120 –> 00:00:23,720
pTn.jor;j oec dáb bö ·lyu búc:
ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช:
rã jạ mâ’ bä’g yäk
เราจะไม่แบ่งแยก

10
00:00:23,750 –> 00:00:25,050
nák q’av: rüafíx̱ato meríkánđuk jômti
นักข่าว: เรือพิฆาตอเมริกันถูกโจมตี

11
00:00:25,090 –> 00:00:26,420
qNạ tö m cew·o felíg ţi’ţ’a rüa oe den
ขณะเติมเชื้อเพลิงที่ท่าเรือเอเดน

12
00:00:26,460 –> 00:00:28,380
ni’xwokarkrạ ţṃ qog Pu·k’okarr·ay
นี่คือการกระทำของผู้ก่อการร้าย

13
00:00:28,410 –> 00:00:30,860
oán qlad qela lä́ t’ṃ c·a
อันขลาดเขลาและต่ำช้า

14
00:00:30,890 –> 00:00:33,160
ţ’a te·n Sämb·aţ’at’o pâ
ท่าเต้นแซมบ้าท่าต่อไป

15
00:00:33,200 –> 00:00:34,320
pé nhnẃ’g nà ţ’a te·nyodníym
เป็นหนึ่งในท่าเต้นยอดนิยม

16
00:00:34,360 –> 00:00:36,940
…jn kv’ajạ mi sí’g dà mahyúd qã
…จนกว่าจะมีสิ่งใดมาหยุดเขา

17
00:00:36,970 –> 00:00:39,740
zán xä’ţṃ hà ·má’n jà v’a
ฉันแค่ทำให้มั่นใจว่า
rã jạ mâ’ dôn jômtioik
เราจะไม่โดนโจมตีอีก

18
00:00:39,770 –> 00:00:43,290
xrew’og bínná’nfú’g cntẃk vö r;l ţerd
เครื่องบินนั่นพุ่งชนตึกเวิร์ลเทรด

19
00:00:44,660 –> 00:00:46,920
Pu·xn makmaykṃ lág ví’g hni
ผู้คนมากมายกำลังวิ่งหนี

20
00:00:46,950 –> 00:00:50,610
rã jṃ pé nt·og rạ vädrạ vág Báy
เราจำเป็นต้องระแวดระวังภัย
ţá·g nà b·an lä́ nokb·ant’o pâ
ทั้งในบ้านและนอกบ้านต่อไป

21
00:00:50,640 –> 00:00:52,870

22
00:00:57,220 –> 00:00:59,690
xúNţṃ b·aoạ râoyu’
คุณทำบ้าอะไรอยู่

23
00:00:59,720 –> 00:01:01,690
hà ·tay sí
ให้ตายสิ

24
00:01:01,730 –> 00:01:03,690
zánfladmaxrá·g nẃg lä·v
ฉันพลาดมาครั้งนึงแล้ว

25
00:01:03,730 –> 00:01:06,500
zánjạ mâ’yom hà ·mán kö d qẃ·noik
ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีก

26
00:01:07,770 –> 00:01:09,900
mánP’an ma síbpi lä·v
มันผ่านมาสิบปีแล้ว

27
00:01:09,930 –> 00:01:11,600
xà r~kºfladkánţá·g ná·n
ใครๆก็พลาดกันทั้งนั้น

28
00:01:11,640 –> 00:01:13,600
tä’ mâ’ cà ‘zán
แต่ไม่ใช่ฉัน

29
00:01:23,510 –> 00:01:25,580
xvam dö mtonţi’ lä·v
ความเดิมตอนที่แล้ว

30
00:01:29,650 –> 00:01:31,750

31
00:01:31,790 –> 00:01:33,120
xúNfudoạ râ
คุณพูดอะไร

32
00:01:33,150 –> 00:01:34,650
Pm pé no meríkán
ผมเป็นอเมริกัน

33
00:01:34,690 –> 00:01:36,490
prakDv’a qã pé nfvk dïvkáb rã
ปรากฎว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเรา

34
00:01:36,520 –> 00:01:39,090
navík yôTín ní xôlá s brôdi·
นาวิกโยธิน นิโคลัส โบรดี้

35
00:01:39,130 –> 00:01:41,990
hay pârạ hv’ag Barkíj nà pi 2003 sánnís̱Ţanv’atay lä·v
หายไประหว่างภารกิจในปี 2003 สันนิษฐานว่าตายแล้ว

36
00:01:42,030 –> 00:01:43,330
jn krạ ţá’g tonni·
จนกระทั่งตอนนี้

37
00:01:44,430 –> 00:01:46,760
svá sdix’ạ f’o
สวัสดีค่ะ พ่อ

38
00:01:46,800 –> 00:01:49,130
xúN xeyfb qã má·y oabu na Sö r;
คุณเคยพบเขามั้ย อาบู นาเซอร์

39
00:01:49,170 –> 00:01:51,140
qã xeyprakṯtvá nà rạ hv’ag ţi’xúNţṃ kar sob svn má¨y
เขาเคยปรากฏตัวในระหว่างที่คุณทำการสอบสวนมั๊ย

40
00:01:51,170 –> 00:01:52,270
mâ’
ไม่

41
00:01:52,300 –> 00:01:53,940
oyu’di~oabu na Sö r;kºprakṯtvá
อยู่ดีๆอาบู นาเซอร์ก็ปรากฏตัว

42
00:01:53,970 –> 00:01:56,340
hmewonoy’ag brôdi·
เหมือนอย่างโบรดี้
dôyţi’ mâ’mioạ râ oäb Fäg leyg á·n hero
โดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงเลยงั้นเหรอ

43
00:01:56,370 –> 00:01:58,680

44
00:02:01,680 –> 00:02:05,650
f’o.. đ·a qã pé nPu·k’okarr·ay rã t·og jábtadu brôdi·oy’ag kà l·cíd
พ่อ.. ถ้าเขาเป็นผู้ก่อการร้าย เราต้องจับตาดูโบรดี้อย่างใกล้ชิด

45
00:02:05,690 –> 00:02:08,020
ţánţiţi’ qã lg jak xrew’og bín
ทันทีที่เขาลงจากเครื่องบิน

46
00:02:08,060 –> 00:02:10,520
– oô· qo ţôs̱x’ạ
– โอ้ ขอโทษค่ะ
– He· Pmru·jákxúN
– เฮ้ ผมรู้จักคุณ

47
00:02:10,560 –> 00:02:12,790
Vág nạ Pmjạ mâ’kláb qã· pâ
ฟังนะ ผมจะไม่กลับเข้าไป
đ·axúNkláb qã· pâ mâ’ dâ·
ถ้าคุณกลับเข้าไปไม่ได้

48
00:02:12,830 –> 00:02:15,330
mâ’jṃ pé nhrok
ไม่จำเป็นหรอก
rã n’ajạ xúykán pé n kar s’vntvá ţi’ni’ dâ·nạ
เราน่าจะคุยกันเป็นการส่วนตัวที่นี่ได้นะ

49
00:02:15,360 –> 00:02:16,630
xúNxídv’a gâ
คุณคิดว่าไง

50
00:02:16,670 –> 00:02:19,630
n’a sn jà di
น่าสนใจดี

51
00:02:22,210 –> 00:02:23,340
lä·vBrryaxúNl’ạ
แล้วภรรยาคุณล่ะ

52
00:02:23,370 –> 00:02:25,270
Pmoyu’káb Tö mâ’ dâ·
ผมอยู่กับเธอไม่ได้

53
00:02:25,310 –> 00:02:27,010
tä’Pmoyu’kábxúN dâ·
แต่ผมอยู่กับคุณได้

54
00:02:27,040 –> 00:02:29,680
Si oâ oe Heg Svyxídv’aPmţṃ gan hà ·oál kedah;g á·n hero
ซีไอเอเฮงซวยคิดว่าผมทำงานให้อัลเกดาห์งั้นเหรอ

55
00:02:29,710 –> 00:02:32,180
zánxídv’axúNţṃ gan hà ·oál kedah;
ฉันคิดว่าคุณทำงานให้อัลเกดาห์

56
00:02:32,220 –> 00:02:35,690
Pmhmdoaláytayoyak
ผมหมดอาลัยตายอยาก
cà ·civíthlb~ S’on~oyu’hlaypi
ใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่หลายปี

57
00:02:35,720 –> 00:02:36,990
lä·vPu·cayxnni·kºma
แล้วผู้ชายคนนี้ก็มา

58
00:02:39,520 –> 00:02:41,690
qã mi mettakábPm
เขามีเมตตากับผม

59
00:02:41,730 –> 00:02:43,460
lä·vxúNkºklay pé nPu·tídtam qã
แล้วคุณก็กลายเป็นผู้ติดตามเขา

60
00:02:43,500 –> 00:02:45,230
Pm qobokxúN pé nxrá·g súdţ·ay xär;ri’
ผมขอบอกคุณเป็นครั้งสุดท้าย แคร์รี่

61
00:02:45,260 –> 00:02:47,170
Pm mâ’ cà ‘xnţi’xúNxídv’aPm pé n
ผมไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าผมเป็น

62
00:02:47,200 –> 00:02:48,970
PmoTís̱Ţanţúkván
ผมอธิษฐานทุกวัน

63
00:02:49,000 –> 00:02:51,200
qo hà ·xúN mâ’lwm nà sí’g ţi’xúNtá·g jà jạ ţṃ
ขอให้คุณไม่ลืมในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ

64
00:02:51,240 –> 00:02:53,310
nà nam qog oâ S’a
ในนามของไอซ่า

65
00:02:53,340 –> 00:02:55,140
pú’mkdoyu’trg ni·
ปุ่มกดอยู่ตรงนี้

66
00:02:55,180 –> 00:02:57,140
rojnvínaţi súdţ·ay lä·vx’oy pö dmán
รอจนวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยเปิดมัน

67
00:02:57,180 –> 00:02:59,510
záno’an jö v’arạ bö dmánjạ fú’g qẃ·nd·anbn
ฉันอ่านเจอว่าระเบิดมันจะพุ่งขึ้นด้านบน

68
00:02:59,550 –> 00:03:02,880
trg júdni· júdtay
ตรงจุดนี้ จุดตาย

69
00:03:02,920 –> 00:03:04,990
oabu na Sö r;mi Pän kar
อาบู นาเซอร์มีแผนการ

70
00:03:05,020 –> 00:03:06,690
ţi’ levr·ay lä́ pé noántrayoy’ag mak
ที่เลวร้ายและเป็นอันตรายอย่างมาก

71
00:03:06,720 –> 00:03:08,190
vela rã helwon·oy lä·v
เวลาเราเหลือน้อยแล้ว

72
00:03:08,220 –> 00:03:09,660
rã t·og ribhaţag
เราต้องรีบหาทาง

73
00:03:09,690 –> 00:03:11,390
jádkar dôy ré vţi’ súd
จัดการโดยเร็วที่สุด

74
00:03:11,430 –> 00:03:12,990
Tö pé n rôxPídpktíţag oarmN;
เธอเป็นโรคผิดปกติทางอารมณ์

75
00:03:13,030 –> 00:03:14,730
oakar Tö ţrg tvá feraạ ya
อาการเธอทรงตัวเพราะยา

76
00:03:14,760 –> 00:03:16,060
ţṃ mâ Tö mâ’yombokPm
ทำไมเธอไม่ยอมบอกผม

77
00:03:16,100 –> 00:03:17,500
Tö mâ’oyak hà ·xn nà og x;krru·
เธอไม่อยากให้คนในองค์กรรู้

78
00:03:17,530 –> 00:03:19,600
tonni· sṃ nákgan qog xúNkṃ lág đukpíd
ตอนนี้สำนักงานของคุณกำลังถูกปิด

79
00:03:19,640 –> 00:03:22,100
zán kṃ lág kä· qâ rew’og b·a~ni·oyu’nạ
ฉันกำลังแก้ไขเรื่องบ้าๆนี้อยู่นะ

80
00:03:24,040 –> 00:03:25,780
xúNmaţṃ oạ râţi’ni’
คุณมาทำอะไรที่นี่
pé n rew’og f’o Tö
เป็นเรื่องพ่อเธอ

81
00:03:25,810 –> 00:03:28,450
qã đukyíg hero
เขาถูกยิงเหรอ
qã oyu’kábrog prạ TanaTíbdi lä́ Pu·brí súţTí;xnow’n~
เขาอยู่กับรองประธานาธิบดีและผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆ

82
00:03:28,480 –> 00:03:30,750
qã kṃ lág jạ x̱’aţúkxn đ·a rã mâ’ribhyúdfvk qã vâ·
เขากำลังจะฆ่าทุกคน ถ้าเราไม่รีบหยุดพวกเขาไว้

83
00:03:30,780 –> 00:03:32,550
hà ·tay sí lôkjạ täkoyu’ lä·v
ให้ตายสิ โลกจะแตกอยู่แล้ว
rã mvá tä’maywnxúykán
เรามัวแต่มายืนคุยกัน

84
00:03:32,580 –> 00:03:34,120
oyu’ dâ·
อยู่ได้

85
00:03:34,150 –> 00:03:35,450
oy’a qyáb
อย่าขยับ

86
00:03:36,220 –> 00:03:39,120

87
00:03:40,160 –> 00:03:42,060
Sol Vág zánnạ
ซอล ฟังฉันนะ

88
00:03:42,090 –> 00:03:43,630
Pu·hṉíg xnţi’đukyíg Tö mâ’ cà ‘ pã· hmay
ผู้หญิงคนที่ถูกยิง เธอไม่ใช่เป้าหมาย

89
00:03:43,660 –> 00:03:45,030
fvk qã farog prạ TanaTíbdi
พวกเขาพารองประธานาธิบดี

90
00:03:45,060 –> 00:03:46,870
lä́ Pu·tídtam pâ vâ· nà ţi’láb
และผู้ติดตามไปไว้ในที่ลับ

91
00:03:46,900 –> 00:03:49,230
fvk qã xvrjạ plodBáyţi’ná’n tä’mán mâ’ cà ‘ ley
พวกเขาควรจะปลอดภัยที่นั่น แต่มันไม่ใช่เลย

92
00:03:49,270 –> 00:03:50,240
fvk qã tkoyu’ nà oántray
พวกเขาตกอยู่ในอันตราย

93
00:03:50,270 –> 00:03:51,970
oe’yxṃ çákdí; síţTí; sí
เอ่ยคำศักดิ์สิทธิ์สิ

94
00:03:52,010 –> 00:03:52,870
nẃkđẃg oâ S’a
นึกถึงไอซ่า

95
00:03:52,910 –> 00:03:54,110
mi say qã·
มีสายเข้า

96
00:03:54,140 –> 00:03:55,110
jakluk savxúN
จากลูกสาวคุณ

97
00:03:55,140 –> 00:03:57,240
dan’a dei^yvf’o ţrôklábnạ
ดาน่า เดี๋ยวพ่อโทรกลับนะ

98
00:03:57,280 –> 00:03:59,210
mâ’nạ xạ f’o miPu·hṉíg stí täkmaţi’b·an rã
ไม่นะคะพ่อ มีผู้หญิงสติแตกมาที่บ้านเรา

99
00:03:59,250 –> 00:04:01,080
f’oxạ Tö bokv’af’o pé nPu·k’okarr·ay
พ่อคะ เธอบอกว่าพ่อเป็นผู้ก่อการร้าย

100
00:04:01,120 –> 00:04:05,220
f’ot·og sáṉṉakábhnunạ xạ v’af’ojạ klább·an
พ่อต้องสัญญากับหนูนะคะว่าพ่อจะกลับบ้าน

101
00:04:05,250 –> 00:04:07,420
f’ojạ klább·an dan’a
พ่อจะกลับบ้าน ดาน่า

102
00:04:08,920 –> 00:04:10,760
Pmru·v’axúN pé noạ râ
ผมรู้ว่าคุณเป็นอะไร

103
00:04:10,790 –> 00:04:13,630
xúNt·og karxvamc’vy helwo
คุณต้องการความช่วยเหลือ

104
00:04:13,660 –> 00:04:15,160
cà ‘x’ạ
ใช่ค่ะ

105
00:04:15,200 –> 00:04:17,560
lä·vxúNkºt·og oyu’ hà ·h’ag jakPm
แล้วคุณก็ต้องอยู่ให้ห่างจากผม

106
00:04:17,600 –> 00:04:20,330
lak’on brôdi·
ลาก่อน โบรดี้

107
00:04:20,370 –> 00:04:21,470
zánţnoyu’ bäbni·t’o pâ mâ’ dâ· lä·v
ฉันทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว

108
00:04:21,500 –> 00:04:23,070
mánjạ t·og hyúd
มันจะต้องหยุด

109
00:04:23,110 –> 00:04:25,670
lä·vPl q·ag xïg l’ạ …kar suṉ sïxvamţrg jṃ
แล้วผลข้างเคียงล่ะ…การสูญเสียความทรงจำ

110
00:04:25,710 –> 00:04:27,610
Sol zántád sín jà lä·v
ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว

111
00:04:27,650 –> 00:04:29,950

112
00:04:49,260 –> 00:04:51,700
mixṃ vífaks̱;víjarN;jakprạ caxmrạ hv’ag prạ ţeç
มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ

113
00:04:51,730 –> 00:04:53,910
t’okarţi’ráŢbaloí sra oelpṯí seT
ต่อการที่รัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธ

114
00:04:53,940 –> 00:04:57,580
karrạ bö d rôg gannív xeliyr; 5 hä’g nà oíhr’an
การระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ 5 แห่งในอิหร่าน

115
00:04:57,610 –> 00:05:00,580
mikarprạ ţ·vg d·annok sđanţut shráŢ_
มีการประท้วงด้านนอกสถานทูตสหรัฐฯ

116
00:05:00,620 –> 00:05:04,220
kei’yvkábkar snáb snúnoí sra oel qog ráŢbal shráŢ_
เกี่ยวกับการสนับสนุนอิสราเอลของรัฐบาลสหรัฐฯ

117
00:05:04,250 –> 00:05:05,250
hnubok hà ·f’opíd gâxạ
หนูบอกให้พ่อปิดไงคะ

118
00:05:05,290 –> 00:05:07,020
x̱ôs̱kkog kṃ lág pkp·og oí sra oelkl’av
โฆษกกองกำลังปกป้องอิสราเอลกล่าว

119
00:05:07,060 –> 00:05:10,330
xṃ fudţi’v’amicavoíhr’an sïcivít 3000 rayná·n
คำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น
đwo pé nxṃ fud könjríg
ถือเป็นคำพูดเกินจริง

120
00:05:10,360 –> 00:05:12,830
few’oplúkpá’nxvamru· sẃk qog Pu·xnţá’v lôk
เพื่อปลุกปั่นความรู้สึกของผู้คนทั่วโลก
f’oxạ
พ่อคะ

121
00:05:12,860 –> 00:05:14,330
…t’ooí sra oel nà kar…
…ต่ออิสราเอลในการ…

122
00:05:14,360 –> 00:05:16,660

123
00:05:16,700 –> 00:05:19,370
cà ‘v’a xär;ri’jạ mâ’ru·v’a kö doạ râ qẃ·n q·ag nokná’n
ใช่ว่าแคร์รี่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่น

124
00:05:19,400 –> 00:05:21,070
Tö ru· nä’x’ạ
เธอรู้แน่ค่ะ

125
00:05:21,100 –> 00:05:23,010
tä’ rã jṃ pé nt·og toky·ṃ mánoik heroxạ
แต่เราจำเป็นต้องตอกย้ำมันอีกเหรอคะ

126
00:05:23,040 –> 00:05:26,080
hnuhmayđẃg Tö dâ·oyu’ nà ţi’di~ lä·v
หนูหมายถึง เธอได้อยู่ในที่ดีๆแล้ว

127
00:05:26,110 –> 00:05:27,740
qẃ·noyu’kábv’amándi nà gä’ hân
ขึ้นอยู่กับว่ามันดีในแง่ไหน

128
00:05:27,780 –> 00:05:29,180
f’ohmayxvamv’a gâ
พ่อหมายความว่าไง

129
00:05:29,210 –> 00:05:31,050
f’oxídv’arạ dáblí Tïm qog Tö mán sug kön pâ
พ่อคิดว่าระดับลิเธียมของเธอมันสูงเกินไป

130
00:05:31,080 –> 00:05:33,080
ná’n pé n rew’og rạ hv’ag xär;ri’kábdr. rô Sen bö r;k
นั่นเป็นเรื่องระหว่างแคร์รี่กับดร.โรเซนเบิร์ก

131
00:05:33,120 –> 00:05:34,750
tonţi’f’omilí Tïm sug f’oo’anhnág swo mâ’ dâ·
ตอนที่พ่อมีลิเธียมสูง พ่ออ่านหนังสือไม่ได้

132
00:05:34,790 –> 00:05:36,020
pâ 6 düan
ไป 6 เดือน

133
00:05:36,050 –> 00:05:37,420
oy’a qã· pâyú’g nạ xạ f’o
อย่าเข้าไปยุ่งนะคะพ่อ
dâ· tä’ dön pâ dön ma
ได้แต่เดินไปเดินมา

134
00:05:37,460 –> 00:05:39,390
oyu’ nà svnb·aná’noy’ag ţi’ mä’ qog luk xeyţṃ
อยู่ในสวนบ้านั่นอย่างที่แม่ของลูกเคยทำ

135
00:05:39,420 –> 00:05:40,720

136
00:05:40,760 –> 00:05:42,430
orúN svá sdí;x’ạ
อรุณสวัสดิ์ค่ะ

137
00:05:42,460 –> 00:05:44,430
He· oyak dâ· fän xe·kmá¨yluk
เฮ้ อยากได้แพนเค้กมั๊ยลูก
mâ’x’ạ qobxúN
ไม่ค่ะ ขอบคุณ

138
00:05:44,460 –> 00:05:45,760
nä’ jà nạ
แน่ใจนะ
x’ạ hnumi
ค่ะ หนูมี

139
00:05:45,800 –> 00:05:47,470
q·o sob pé ntá·g ţi’t·og hà ·xạ nän k’on rö’mcá·n rïn
ข้อสอบเป็นตั้งที่ต้องให้คะแนนก่อนเริ่มชั้นเรียน

140
00:05:47,500 –> 00:05:49,740
lä́ f’o pö dţivi dâ· lä·vx’ạ
และพ่อเปิดทีวีได้แล้วค่ะ

141
00:05:49,770 –> 00:05:50,740
oô·
โอ้

142
00:05:50,770 –> 00:05:51,940
hé n má¨yl’ạ
เห็นมั๊ยล่ะ

143
00:06:21,330 –> 00:06:24,140

144
00:06:53,400 –> 00:06:55,400

145
00:07:09,720 –> 00:07:12,420
naybokv’amiPu·hṉíg sà ‘ sí’g ni· vâ· nà xrew’og qog rã
นายบอกว่ามีผู้หญิงใส่สิ่งนี้ไว้ในเครื่องของเรา

146
00:07:12,890 –> 00:07:14,490
tä’ mâ’ dâ·bokv’a xà r
แต่ไม่ได้บอกว่าใคร

147
00:07:14,520 –> 00:07:15,790
ná’nxwo sí’g ţi’ rã mâ’ru·xráb
นั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ครับ

148
00:07:15,820 –> 00:07:17,360
hmayxvamv’a gâţi’v’a mâ’ru·
หมายความว่าไงที่ว่าไม่รู้

149
00:07:17,390 –> 00:07:20,130
Tö tídt’o rã d·vy xô·d
เธอติดต่อเราด้วยโค้ด

150
00:07:20,160 –> 00:07:22,030
kei’yvkáb rew’og kar jômti shráŢ_
เกี่ยวกับเรื่องการโจมตีสหรัฐฯ

151
00:07:22,060 –> 00:07:24,000
jạ t·og mi xà r nà ni·ookxṃ sá’g káb Tö
จะต้องมีใครในนี้ออกคำสั่งกับเธอ

152
00:07:24,030 –> 00:07:26,630
ve·n tä’ mâ’mi xà rru·v’a Tö xwo xà r
เว้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใคร

153
00:07:26,670 –> 00:07:27,630
rã hvág v’axúNjạ bok rã dâ·
เราหวังว่าคุณจะบอกเราได้

154
00:07:27,670 –> 00:07:28,800
zánjạ pö d hà ·du
ฉันจะเปิดให้ดู

155
00:07:36,740 –> 00:07:38,710
Pm mâ’ xey hé n Tö mak’on
ผมไม่เคยเห็นเธอมาก่อน

156
00:07:38,750 –> 00:07:40,880
Tö t·og karxúytvá t’otvá ţi’júdnádfb hä’g hnẃ’g
เธอต้องการคุยตัวต่อตัวที่จุดนัดพบแห่งหนึ่ง

157
00:07:40,910 –> 00:07:42,010
qog rã
ของเรา

158
00:07:42,050 –> 00:07:44,050
– mew’o hrâ’
– เมื่อไหร่
– oik sog cá’v môg
– อีกสองชั่วโมง

159
00:07:50,620 –> 00:07:52,090

160
00:07:53,460 –> 00:07:55,190
teriymrđ hà ·fr·om
เตรียมรถให้พร้อม

161
00:07:55,230 –> 00:07:56,560
xúNt·og pâ s’g Pmd·annok
คุณต้องไปส่งผมด้านนอก

162
00:07:56,600 –> 00:07:58,860
ţ’anxráb sayxnl’a súdţi’ rã vâ· jà
ท่านครับ สายคนล่าสุดที่เราไว้ใจ

163
00:07:58,900 –> 00:08:00,730
rạ bö dtvá oeg pâfr·omkáb jã· hn·aţi’ 5 nay qog rã
ระเบิดตัวเองไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ 5 นายของเรา

164
00:08:00,770 –> 00:08:03,700
rã n’ajạ trvj sobk’on
เราน่าจะตรวจสอบก่อน

165
00:08:03,740 –> 00:08:05,570
– v’a cà ‘ Tö nä’rẃ plã’
– ว่าใช่เธอแน่รึเปล่า
– 2 vánţi’ lä·v
– 2 วันที่แล้ว

166
00:08:05,610 –> 00:08:08,840
oí sra oelţí·g rạ bö d sà ‘ rôg gannív xeliyr; nà oíhr’an
อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่โรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่าน

167
00:08:08,880 –> 00:08:10,940
fvkoya tôl lò h; krôT xä·n mak fvk qã pâţi’
พวกอยาโตลเลาะห์โกรธแค้นมาก พวกเขาไปที่

168
00:08:10,980 –> 00:08:13,750
mínbár lä́ r’vmkán sabanv’ajạ kä· xä·ncatítạ vántk
มินบัรและร่วมกันสาบานว่าจะแก้แค้นชาติตะวันตก

169
00:08:13,780 –> 00:08:14,780
xúNjạ bokv’amán mâ’ cà ‘ rew’og bág oö ṉ
คุณจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

170
00:08:14,810 –> 00:08:16,550
karţi’Pu·hṉíg xnni·prakṯtvá
การที่ผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัว

171
00:08:16,580 –> 00:08:18,720
Pmbokv’amán mâ’ cà ‘ rew’og bág oö ṉţi’ rã xvrmog q·am
ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควรมองข้าม

172
00:08:20,550 –> 00:08:22,550
Pmjạ pâ oã rđ
ผมจะไปเอารถ

173
00:08:24,620 –> 00:08:27,560

174
00:08:51,580 –> 00:08:53,550

175
00:09:05,030 –> 00:09:07,030

176
00:09:13,540 –> 00:09:15,100
Pmxídv’amixntam rã
ผมคิดว่ามีคนตามเรา

177
00:09:18,680 –> 00:09:21,310
nayxg xídv’afvkná·nn’ajạ plei’ynrđ Sạ b·ag
นายคงคิดว่าพวกนั้นน่าจะเปลี่ยนรถซะบ้าง

178
00:09:44,200 –> 00:09:46,470

179
00:10:13,860 –> 00:10:16,870

180
00:10:22,010 –> 00:10:24,040

181
00:10:24,070 –> 00:10:26,040

182
00:10:47,560 –> 00:10:50,530

183
00:11:14,760 –> 00:11:17,260
xúNjạ pâ hân
คุณจะไปไหน

184
00:11:17,290 –> 00:11:19,530
Pmmaţi’ni’ few’oxúykábxúN
ผมมาที่นี่เพื่อคุยกับคุณ

185
00:11:19,560 –> 00:11:21,460
xúNjṃ xnPíd lä·v
คุณจำคนผิดแล้ว

186
00:11:21,500 –> 00:11:23,060
Pm mâ’xíd bäbná·n
ผมไม่คิดแบบนั้น

187
00:11:25,170 –> 00:11:29,140
xúNbokv’ami q·omul rew’og kar jômti
คุณบอกว่ามีข้อมูลเรื่องการโจมตี

188
00:11:32,410 –> 00:11:33,980
mâ’ oäron ná’n mâ’ cà ‘ sí’g ţi’Pmfud
ไม่ แอรอน นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมพูด

189
00:11:34,010 –> 00:11:36,640
Pm xä’oyak dâ·xṃ ywnyán
ผมแค่อยากได้คำยืนยัน

190
00:11:36,680 –> 00:11:38,110
hà · qã mafud sí
ให้เขามาพูดสิ

191
00:11:38,150 –> 00:11:39,650
ţ’anxạ
ท่านคะ

192
00:11:39,680 –> 00:11:40,820
orúN svá sdí; bé ţ Si’
อรุณสวัสดิ์ เบ็ทซี่

193
00:11:42,580 –> 00:11:43,550
xà r
ใคร

194
00:11:43,580 –> 00:11:44,890
ţ’anrog pTn.
ท่านรองปธน.

195
00:11:50,930 –> 00:11:51,990
ţ’anrog pTn.
ท่านรองปธน.

196
00:11:52,030 –> 00:11:52,990

197
00:11:53,030 –> 00:11:54,090
s. s. brôdi·
ส.ส.โบรดี้

198
00:11:58,800 –> 00:12:01,170
Pm qã· jà v’afvkBrrya rã qã· kán dâ·dimak
ผมเข้าใจว่าพวกภรรยาเราเข้ากันได้ดีมาก

199
00:12:01,200 –> 00:12:02,940
oô· xúNnayvol denyod yei’ymmakxráb
โอ้ คุณนายวอลเดนยอดเยี่ยมมากครับ

200
00:12:02,970 –> 00:12:04,840
Tö c’vy hà ·dan’a lä́ xrí s qã· rôg rïn
เธอช่วยให้ดาน่าและคริสเข้าโรงเรียน

201
00:12:04,870 –> 00:12:06,170
lä·vkº rew’og ţún karçẃks̱ad·vy
แล้วก็เรื่องทุนการศึกษาด้วย

202
00:12:06,210 –> 00:12:07,610
ná’nl’ạ sí’g ţi’ Sín Tïţṃ
นั่นล่ะสิ่งที่ซินเธียทำ

203
00:12:07,640 –> 00:12:08,680
tonni·đẃg ta rã lä·v
ตอนนี้ถึงตาเราแล้ว

204
00:12:08,710 –> 00:12:10,080
xrábţ’an
ครับท่าน

205
00:12:10,110 –> 00:12:11,910
sr·ag xvam cew’o jà rạ hv’ag kán lä́ kán
สร้างความเชื่อใจระหว่างกันและกัน

206
00:12:15,050 –> 00:12:16,480
nà oikcá’v môg
ในอีกชั่วโมง

207
00:12:16,520 –> 00:12:18,020
jạ micw’oxúNoyu’ nà karha sïg qog Pm
จะมีชื่อคุณอยู่ในการหาเสียงของผม

208
00:12:18,050 –> 00:12:22,820
nà Ţanạ Pu·lg smáxr qã· cíg tṃ hän’g rog pTn.
ในฐานะผู้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งรองปธน.

209
00:12:24,290 –> 00:12:26,130
Pm dã v’axúNn’ajạ sn jà
ผมเดาว่าคุณน่าจะสนใจ

210
00:12:26,160 –> 00:12:27,200
ţ’anjríg jág heroxráb
ท่านจริงจังเหรอครับ

211
00:12:27,230 –> 00:12:28,760
oã jríg heroxráb
เอาจริงเหรอครับ

212
00:12:28,800 –> 00:12:30,670
yág oiknan kv’ajạ đẃg karprạ cúm hṉà’ qog frrx
ยังอีกนานกว่าจะถึงการประชุมใหญ่ของพรรค

213
00:12:30,700 –> 00:12:32,100
lä·vkºmixnow’n~ţi’n’a sn jà
แล้วก็มีคนอื่นๆที่น่าสนใจ

214
00:12:32,140 –> 00:12:35,800
tä’Pm cew’ov’axúNxwoonaxt qog frrx
แต่ผมเชื่อว่าคุณคืออนาคตของพรรค

215
00:12:37,340 –> 00:12:40,110
Pmjẃg qođamxúNoikxrá·g v’axúN sn jà rẃ plã’
ผมจึงขอถามคุณอีกครั้งว่าคุณสนใจรึเปล่า

216
00:12:40,140 –> 00:12:41,710
nä’nonxráb
แน่นอนครับ

217
00:12:41,750 –> 00:12:43,550
pé nxṃ tobţi’trg jà Pm ley
เป็นคำตอบที่ตรงใจผมเลย

218
00:12:43,580 –> 00:12:45,380
qã· jà xrábţ’an qobxúNxráb
เข้าใจครับท่าน ขอบคุณครับ

219
00:12:47,320 –> 00:12:48,790
mioik rew’og nẃg
มีอีกเรื่องนึง

220
00:12:48,820 –> 00:12:52,360
Pm hà ·xNạ krrmkartrvj sobxúN
ผมให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณ

221
00:12:52,390 –> 00:12:55,120
hà · oeVbi oâtrvj sobprạ vátíxúN
ให้เอฟบีไอตรวจสอบประวัติคุณ

222
00:12:55,160 –> 00:12:57,290
ţúk Sokţúkmúm
ทุกซอกทุกมุม

223
00:13:00,000 –> 00:13:02,000

224
00:13:02,030 –> 00:13:03,930
tä’ rã fladoạ râ pârẃ plã’ níx
แต่เราพลาดอะไรไปรึเปล่า นิค

225
00:13:05,600 –> 00:13:07,640
xúNmi q·o sïoạ râ mixvamláboạ râmá¨y
คุณมีข้อเสียอะไร มีความลับอะไรมั๊ย

226
00:13:07,670 –> 00:13:10,410
Pmjṃ pé nt·og ru· lä́ t·og pé n dei^yvni·
ผมจำเป็นต้องรู้ และต้องเป็นเดี๋ยวนี้

227
00:13:11,910 –> 00:13:13,840
Pmoyu’ nà hlúmfvktalibán ma 8 pixrábţ’an
ผมอยู่ในหลุมพวกตาลีบันมา 8 ปีครับท่าน

228
00:13:13,880 –> 00:13:15,680
Pm mâ’mi oôka sooknoklu’ookţag maknák
ผมไม่มีโอกาสออกนอกลู่ออกทางมากนัก

229
00:13:15,710 –> 00:13:18,350
mán kºjríg tä’ni’ pé n sí’g ţi’Pu·xnjạ fudkán
มันก็จริง แต่นี่เป็นสิ่งที่ผู้คนจะพูดกัน

230
00:13:18,380 –> 00:13:21,180
xúN xey pé nnák ţôs̱manan kön pâ
คุณเคยเป็นนักโทษมานานเกินไป

231
00:13:21,220 –> 00:13:23,290
xúNxwo sínx·aţi’mitṃ hní
คุณคือสินค้าที่มีตำหนิ

232
00:13:26,360 –> 00:13:29,590
xúNt·og kar hà ·Pmtobjríg ~hrwo
คุณต้องการให้ผมตอบจริงๆหรือ

233
00:13:31,100 –> 00:13:32,860
xúNmi vävprạ sbxvam sṃ ré j yei’ymmak
คุณมีแววประสบความสำเร็จ เยี่ยมมาก

234
00:13:35,800 –> 00:13:38,900
ooVVíçPmjạ s’g kṃ hndkarma hà ·xúN
ออฟฟิศผมจะส่งกำหนดการมาให้คุณ

235
00:13:38,940 –> 00:13:40,370
rö’mt·nd·vyraykarţol;x côv;
เริ่มต้นด้วยรายการทอล์คโชว์

236
00:13:40,410 –> 00:13:42,710
Pmjạ srúp q·omul vâ· hà ·
ผมจะสรุปข้อมูลไว้ให้

237
00:13:42,740 –> 00:13:44,340
Pmt·og kar hà ·xúNfr·omtobxṃ đam
ผมต้องการให้คุณพร้อมตอบคำถาม

238
00:13:44,380 –> 00:13:46,010
rew’og víkRtí nà tạ vánookklag
เรื่องวิกฤติในตะวันออกกลาง

239
00:13:46,050 –> 00:13:47,010
qobfrạ xúNxrábţ’an
ขอบพระคุณครับท่าน

240
00:13:47,050 –> 00:13:48,580
qo hà · côxdi
ขอให้โชคดี

241
00:13:53,920 –> 00:13:56,560

242
00:13:56,590 –> 00:13:57,960

243
00:13:57,990 –> 00:14:00,130
– ţṃ dâ·dimak Han’a
– ทำได้ดีมาก ฮาน่า
– qobxúNx’ạ
– ขอบคุณค่ะ

244
00:14:00,160 –> 00:14:02,230
Tö d·vyHaxím
เธอด้วยฮาคิม

245
00:14:02,260 –> 00:14:04,360
küab yei’ym lä·vj·ạ oômar;
เกือบเยี่ยมแล้วจ้ะโอมาร์

246
00:14:04,400 –> 00:14:06,070
rạ vág rew’og kar cà · srrfnamd·vy
ระวังเรื่องการใช้สรรพนามด้วย

247
00:14:06,100 –> 00:14:08,100
rã jạ mâ’fudv’a “ná’nxwo vä’ntakán dädţi’zánjạ Sw·omán”
เราจะไม่พูดว่า “นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อมัน”

248
00:14:08,140 –> 00:14:10,540
tä’ pé n “ná’nxwo vä’ntakán dädţi’zánjạ Sw·o”
แต่เป็น “นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อ”

249
00:14:10,570 –> 00:14:13,240
ná’nxwo vä’ntakán dädţi’zánjạ Sw·o
นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อ

250
00:14:13,270 –> 00:14:14,240
dimak
ดีมาก

251
00:14:14,280 –> 00:14:16,110

252
00:14:19,480 –> 00:14:20,710
oe’o…
เอ่อ…

253
00:14:20,750 –> 00:14:24,080
dei^yvxruklábmaj·ạ
เดี๋ยวครูกลับมาจ้ะ

254
00:14:24,120 –> 00:14:26,420
qotvá sákxru’
ขอตัวสักครู่

255
00:14:32,030 –> 00:14:32,930
xúNt·og karoạ râ
คุณต้องการอะไร

256
00:14:32,960 –> 00:14:33,960
xúN pé nyág gâb·ag xär;ri’
คุณเป็นยังไงบ้าง แคร์รี่

257
00:14:33,990 –> 00:14:35,660
zán sbaydi
ฉันสบายดี

258
00:14:35,700 –> 00:14:36,960
Pm qo ţôs̱nạ ţi’ mâ’ xey vä́ pâ yei’ymţi’ rôg fyabal
ผมขอโทษนะที่ไม่เคยแวะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล

259
00:14:37,000 –> 00:14:37,960
Pmkºtá·g jạ jà oyu’
ผมก็ตั้งจะใจอยู่

260
00:14:38,000 –> 00:14:39,270
oy’akág vl pâ ley
อย่ากังวลไปเลย

261
00:14:39,300 –> 00:14:41,140
zán kº mâ’ dâ· ság srrx;oạ râ Sákhn’oy
ฉันก็ไม่ได้สังสรรค์อะไรซักหน่อย

262
00:14:41,170 –> 00:14:42,900
xúNt·og karoạ râ
คุณต้องการอะไร

263
00:14:42,940 –> 00:14:44,800
oe s te soyakfbxúN
เอสเตสอยากพบคุณ

264
00:14:44,840 –> 00:14:47,070
bok hà · qã pâtay Sạ
บอกให้เขาไปตายซะ

265
00:14:47,110 –> 00:14:49,140
xúN mâ’oyakjạ ru· herov’ani’mán rew’og oạ râkán
คุณไม่อยากจะรู้เหรอว่านี่มันเรื่องอะไรกัน

266
00:14:49,180 –> 00:14:50,110
mâ’
ไม่

267
00:14:50,140 –> 00:14:51,180
mâ’ oã n’a xär;ri’
ไม่เอาน่า แคร์รี่

268
00:14:51,210 –> 00:14:53,610
jạ hà ·Pmbok qã v’a gâ
จะให้ผมบอกเขาว่าไง

269
00:14:54,650 –> 00:14:56,250
bok qã v’a qã ţṃ đuk
บอกเขาว่าเขาทำถูก

270
00:14:56,280 –> 00:14:59,150
bok qã v’azán mâ’xvr qã· Si oâ oetá·g tä’ţi räk
บอกเขาว่าฉันไม่ควรเข้าซีไอเอตั้งแต่ทีแรก

271
00:15:06,890 –> 00:15:09,060
qo ţôs̱j·ạ ţúkxn
ขอโทษจ้ะทุกคน

272
00:15:09,800 –> 00:15:11,430
v’a gâ oômar;
ว่าไง โอมาร์

273
00:15:11,460 –> 00:15:12,630

274
00:15:13,700 –> 00:15:16,270
oe’o qã mâ’ cà ‘ xà rţá·g ná·n
เอ่อ เขาไม่ใช่ใครทั้งนั้น

275
00:15:18,700 –> 00:15:20,140
micw’o qã oyu’d·vy
มีชื่อเขาอยู่ด้วย

276
00:15:20,170 –> 00:15:22,340
ná’nxwo sí’g ţi’ rã ru·tonni·
นั่นคือสิ่งที่เรารู้ตอนนี้

277
00:15:22,380 –> 00:15:24,210
oe’o zánxídv’a pé n sv.lotán
เอ่อ ฉันคิดว่าเป็นสว.ลอตัน

278
00:15:24,240 –> 00:15:26,680
mâ’ mâ’ zánxídv’akºdinạ
ไม่ ไม่ ฉันคิดว่าก็ดีนะ

279
00:15:26,710 –> 00:15:30,050
rã xä’prạ hlad jà kán mak leytonni·
เราแค่ประหลาดใจกันมากเลยตอนนี้

280
00:15:30,080 –> 00:15:33,280
jin zánt·og pâ lä·v qob jà ţi’ ţrômanạ
จีน ฉันต้องไปแล้ว ขอบใจที่โทรมานะ

281
00:15:33,320 –> 00:15:35,350
Fak qobxúNmar;tínd·vy bay
ฝากขอบคุณมาร์ตินด้วย บาย

282
00:15:37,720 –> 00:15:39,860
ţrôçáfţ;dág tlodţá·g ván
โทรศัพท์ดังตลอดทั้งวัน

283
00:15:39,890 –> 00:15:41,830
xúNt·og mâ’ cew’o nä’~v’ami xà r ţrômab·ag
คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามีใครโทรมาบ้าง

284
00:15:41,860 –> 00:15:43,160
dã síHạ v’avánni·mixn qo pé n few’onPmki’xn
เดาสิฮะว่าวันนี้มีคนขอเป็นเพื่อนผมกี่คน

285
00:15:43,200 –> 00:15:44,160
ki’xnl’ạ
กี่คนล่ะ

286
00:15:44,200 –> 00:15:45,130
samr·oyxn
สามร้อยคน

287
00:15:45,160 –> 00:15:46,400
mâ’ bã leynạ rã
ไม่เบาเลยนะเรา

288
00:15:46,430 –> 00:15:48,500
xrí s bokdan’aţi Sív’af’ođẃg b·an lä·v
คริส บอกดาน่าทีซิว่าพ่อถึงบ้านแล้ว

289
00:15:48,530 –> 00:15:49,870
dan’a
ดาน่า

290
00:15:49,900 –> 00:15:51,700
oy’atạ kôn síluk pâtam Tö ţi’h·og
อย่าตะโกนสิลูก ไปตามเธอที่ห้อง

291
00:15:51,740 –> 00:15:53,040
frạ jã· c’vy brôdi·
พระเจ้าช่วย โบรดี้

292
00:15:53,070 –> 00:15:55,670
rog prạ TanaTídi qog shráŢ_
รองประธานาธิดีของสหรัฐฯ

293
00:15:55,710 –> 00:15:58,080
oy’a fö’g hlg di jà pâtonni·
อย่าเพิ่งหลงดีใจไปตอนนี้

294
00:15:58,110 –> 00:15:59,640
vol den kº xä’ senocw’oPm
วอลเดนก็แค่เสนอชื่อผม

295
00:15:59,680 –> 00:16:01,050
fvk qã fudv’axúNmiprạ sbkarN; mâ’fo
พวกเขาพูดว่าคุณมีประสบการณ์ไม่พอ

296
00:16:01,080 –> 00:16:02,380
ţi’jạ pé nPu·lg smáxr qã· cíg tṃ hän’g rog pTn.
ที่จะเป็นผู้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งรองปธน.

297
00:16:02,420 –> 00:16:04,150
kº cà ‘
ก็ใช่

298
00:16:04,180 –> 00:16:06,820
tä’Pmxídv’a qã xä’ cà ·cw’oPm pé njúd qay
แต่ผมคิดว่าเขาแค่ใช้ชื่อผมเป็นจุดขาย

299
00:16:06,850 –> 00:16:08,720
jạ dâ· cà ·matrkar qá·nrún räg káboíhr’an
จะได้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงกับอิหร่าน

300
00:16:08,750 –> 00:16:12,890
tä’ xä’nẃkv’a qã jạ oe’ycw’oxúNt’ohn·a saTarNcn
แต่แค่นึกว่าเขาจะเอ่ยชื่อคุณต่อหน้าสาธารณชน

301
00:16:12,930 –> 00:16:14,190
ná’n mán kº helwo cew’o lä·v
นั่นมันก็เหลือเชื่อแล้ว

302
00:16:14,230 –> 00:16:15,930
o’aHạ
อ่าฮะ

303
00:16:15,960 –> 00:16:17,430
mew’oxídđẃg hlay sí’g hlayţi’xúNP’an mán ma
เมื่อคิดถึงหลายสิ่งหลายที่คุณผ่านมันมา

304
00:16:17,460 –> 00:16:19,100
hlay sí’g hlayoy’ag ţi’ rã P’an mán ma
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราผ่านมันมา

305
00:16:19,130 –> 00:16:20,870
He·
เฮ้

306
00:16:20,900 –> 00:16:22,100
nä’ jà herov’axúNt·og kar bäbni·
แน่ใจเหรอว่าคุณต้องการแบบนี้

307
00:16:22,130 –> 00:16:24,100
xúNkºru·v’akar pé n smacíkráŢ sBamán…
คุณก็รู้ว่าการเป็นสมาชิกรัฐสภามัน…

308
00:16:24,140 –> 00:16:26,370
mâ’ cà ‘ rew’og g ‘ay sṃ hrábxrobxrvá
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับครอบครัว

309
00:16:26,410 –> 00:16:29,510
zán qã· jà tä’zánxg jạ kôhk
ฉันเข้าใจ แต่ฉันคงจะโกหก

310
00:16:29,540 –> 00:16:32,340
đ·abokv’amán mâ’ cà ‘ rew’og snúk
ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุก

311
00:16:32,380 –> 00:16:34,750
hnujạ klábma nà oik 1 cm.nạ xạ
หนูจะกลับมาในอีก 1 ชม.นะคะ

312
00:16:36,210 –> 00:16:39,380
oyakjạ fudoạ râkábf’omá¨y
อยากจะพูดอะไรกับพ่อมั๊ย

313
00:16:39,420 –> 00:16:41,750
yíndid·vyx’ạ
ยินดีด้วยค่ะ

314
00:16:41,790 –> 00:16:43,190
qob jà luk
ขอบใจลูก

315
00:16:43,220 –> 00:16:44,290
ná’nlukjạ pâ hân
นั่นลูกจะไปไหน

316
00:16:44,320 –> 00:16:46,220
– ţan mw·ox’ṃ x’ạ
– ทานมื้อค่ำค่ะ
– káb xà r
– กับใคร

317
00:16:46,260 –> 00:16:47,460
Sän de·o
แซนเด้อ

318
00:16:47,490 –> 00:16:49,130
fuddág hn’oy dâ·má¨yluk
พูดดังหน่อยได้มั๊ยลูก

319
00:16:49,160 –> 00:16:50,560
Sän de·ox’ạ
แซนเด้อค่ะ

320
00:16:50,590 –> 00:16:53,930
ţṃ mâluk mâ’ xey pâ hân ma hân káb few’onţi’ rôg rïn hmà’ ley
ทำไมลูกไม่เคยไปไหนมาไหนกับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่เลย

321
00:16:53,970 –> 00:16:56,030
feraạ hnu mâ’mi few’on ley gâl’ạ xạ
เพราะหนูไม่มีเพื่อนเลยไงล่ะคะ

322
00:16:56,070 –> 00:16:57,670
sob svnhnu serºjrẃyág xạ
สอบสวนหนูเสร็จรึยังคะ

323
00:17:00,510 –> 00:17:01,810

324
00:17:01,840 –> 00:17:02,970
mâ’ pé n râ
ไม่เป็นไร

325
00:17:03,010 –> 00:17:05,810
ţáçnxtí qog Tö mán yä’
ทัศนคติของเธอมันแย่

326
00:17:05,840 –> 00:17:06,910
Tö fö’g jạ 16
เธอเพิ่งจะ16

327
00:17:06,950 –> 00:17:07,980
tonţi’zán 16
ตอนที่ฉัน 16

328
00:17:08,010 –> 00:17:09,110
zánţṃ gan sog ţi’
ฉันทำงานสองที่

329
00:17:09,150 –> 00:17:10,980
ké b gön rïnt’o
เก็บเงินเรียนต่อ

330
00:17:11,020 –> 00:17:13,920
cà ‘ lä·vPmkº rïn S·ṃ cá·nd·vy
ใช่ แล้วผมก็เรียนซ้ำชั้นด้วย

331
00:17:13,950 –> 00:17:15,050
kº häg l’ạ sí
ก็แหงล่ะสิ

332
00:17:15,090 –> 00:17:16,750
cà ‘ lä·vl’ạ
ใช่แล้วล่ะ

333
00:17:47,020 –> 00:17:48,750
xär;ri’ Tö pâ hân ma
แคร์รี่ เธอไปไหนมา

334
00:17:48,790 –> 00:17:51,090
zán ţrôha Tö mâ’ dâ· ley
ฉันโทรหาเธอไม่ได้เลย

335
00:17:51,120 –> 00:17:52,620
mwođwo Tö pé noạ râ
มือถือเธอเป็นอะไร

336
00:17:52,660 –> 00:17:54,120
zánpídmwođwo
ฉันปิดมือถือ

337
00:17:54,160 –> 00:17:55,530

338
00:17:55,560 –> 00:17:57,760
Sol be ren sán ţrôha Tö tlodţá·g b’ay
ซอล เบเรนสันโทรหาเธอตลอดทั้งบ่าย

339
00:17:57,800 –> 00:18:00,200
qã dâ·bokmá¨yv’at·og karoạ râ
เขาได้บอกมั๊ยว่าต้องการอะไร

340
00:18:00,230 –> 00:18:01,630
mâ’
ไม่

341
00:18:01,670 –> 00:18:03,670
kº xä’v’ami rew’og sṃ xáṉt·og xúykáb Tö
ก็แค่ว่ามีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเธอ

342
00:18:06,140 –> 00:18:08,670

343
00:18:08,710 –> 00:18:10,040
svá sdixráb
สวัสดีครับ

344
00:18:10,080 –> 00:18:11,480
Sol zán oeg
ซอล ฉันเอง

345
00:18:11,510 –> 00:18:12,980
xär;ri’
แคร์รี่

346
00:18:15,410 –> 00:18:17,050
qobxúNţi’ ţrôklábma
ขอบคุณที่โทรกลับมา

347
00:18:17,080 –> 00:18:19,480
zánv’ani’xg mâ’ cà ‘ few’oxúy rew’og ţá’v~ pâ
ฉันว่านี่คงไม่ใช่เพื่อคุยเรื่องทั่วๆไป

348
00:18:19,520 –> 00:18:20,880
mâ’ cà ‘
ไม่ใช่

349
00:18:20,920 –> 00:18:21,950
kö doạ râ qẃ·n
เกิดอะไรขึ้น

350
00:18:21,990 –> 00:18:23,850
Pmyág bok mâ’ dâ·
ผมยังบอกไม่ได้

351
00:18:23,890 –> 00:18:26,720
sayni· mâ’plodBáy
สายนี้ไม่ปลอดภัย

352
00:18:26,760 –> 00:18:28,060
tä’ rã t·og karxvamc’vy helwojakxúN
แต่เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

353
00:18:31,260 –> 00:18:33,060
Pmru·
ผมรู้

354
00:18:33,100 –> 00:18:35,070
Pm kleiydtvá oeg cạ mádţi’t·og qoxúN
ผมเกลียดตัวเองชะมัดที่ต้องขอคุณ

355
00:18:35,100 –> 00:18:36,330
rã rojnđẃg frú’g ni· mâ’ dâ· hero
เรารอจนถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ

356
00:18:36,370 –> 00:18:37,800
kerg v’ajạ mâ’ dâ·
เกรงว่าจะไม่ได้

357
00:18:37,840 –> 00:18:40,970
devíd oe s te soyu’hn·ab·anxúNtonni·
เดวิด เอสเตสอยู่หน้าบ้านคุณตอนนี้

358
00:18:47,110 –> 00:18:48,650
mán pé nxwnvánfRhá s_
มันเป็นคืนวันพฤหัสฯ

359
00:18:48,680 –> 00:18:50,380
lä́ zánt·og ţṃ oahar hà ·xrobxrvá ţan
และฉันต้องทำอาหารให้ครอบครัวทาน

360
00:18:50,420 –> 00:18:51,820
zánjạ ţṃ la Sany’a
ฉันจะทำลาซานย่า

361
00:18:51,850 –> 00:18:53,050
d·vyPákţi’zán ké bmajak svn
ด้วยผักที่ฉันเก็บมาจากสวน

362
00:18:53,090 –> 00:18:54,790
mew’oton cã·
เมื่อตอนเช้า

363
00:19:00,290 –> 00:19:01,430

364
00:19:01,460 –> 00:19:04,600
oy’a hà ·zánxúykáb qã nạ Sol
อย่าให้ฉันคุยกับเขานะซอล

365
00:19:04,630 –> 00:19:06,230
zán mâ’oyak jö qã oik lä·v
ฉันไม่อยากเจอเขาอีกแล้ว

366
00:19:06,270 –> 00:19:07,900
zánfyayamk·avt’o pâ
ฉันพยายามก้าวต่อไป

367
00:19:11,240 –> 00:19:12,910
dâ· prôd xär;ri’
ได้โปรด แคร์รี่

368
00:19:14,440 –> 00:19:17,410
frạ jã· ţṃ mâxúNţṃ kábzán bäbni·
พระเจ้า ทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้

369
00:19:17,440 –> 00:19:19,350

370
00:19:55,180 –> 00:19:57,880
Pmoyak hà ·xúNru· xär;ri’v’aPm qobxúNjríg ~
ผมอยากให้คุณรู้แคร์รี่ว่าผมขอบคุณจริงๆ

371
00:19:57,920 –> 00:19:59,650
rib~xúy hà · serºj đö́
รีบๆคุยให้เสร็จเถอะ

372
00:20:16,340 –> 00:20:18,470
mirupţi’Pmoyak hà ·xúNduoyu’ q·ag nà
มีรูปที่ผมอยากให้คุณดูอยู่ข้างใน

373
00:20:28,380 –> 00:20:31,020
– xúNjṃ Tö dâ·má¨y
– คุณจำเธอได้มั๊ย
– dâ· sí
– ได้สิ

374
00:20:31,050 –> 00:20:32,490
zánjṃ Tö dâ· ţṃ mâ hero
ฉันจำเธอได้ ทำไมเหรอ

375
00:20:32,520 –> 00:20:33,650
Tö pé n xà r
เธอเป็นใคร

376
00:20:35,860 –> 00:20:37,160
Vatímạ oali
ฟาติมะ อาลี

377
00:20:37,190 –> 00:20:38,960
Brryaxn räk qog oábba s oali
ภรรยาคนแรกของอับบาส อาลี

378
00:20:38,990 –> 00:20:41,660
hvá hn·a qog Hí Sbol lò h;
หัวหน้าของฮิซบอลเลาะห์

379
00:20:41,700 –> 00:20:43,630
xúNru·ják Tö dâ·yág gâ
คุณรู้จักเธอได้ยังไง

380
00:20:43,670 –> 00:20:45,630
zán hà · Tö pé n say q’av
ฉันให้เธอเป็นสายข่าว

381
00:20:45,670 –> 00:20:48,500
tä’kº mâ’mibánţẃkywnyánv’a Tö pé n say hà ·xúN
แต่ก็ไม่มีบันทึกยืนยันว่าเธอเป็นสายให้คุณ

382
00:20:48,540 –> 00:20:50,710
– sayoy’ag mâ’ pé nţag kar
– สายอย่างไม่เป็นทางการ
– ţṃ mâ
– ทำไม

383
00:20:50,740 –> 00:20:54,380
feraạ zánoyak hà · Tö micivítoyu’
เพราะฉันอยากให้เธอมีชีวิตอยู่

384
00:20:54,410 –> 00:20:56,980
xrewo q’ay qog rã ţi’ná’nđuk pö d pôg đ·axúNjṃ dâ·
เครือข่ายของเราที่นั่นถูกเปิดโปง ถ้าคุณจำได้

385
00:20:57,010 –> 00:21:00,020
pé ntonţi’ rã sï kä ré tt; Hedj; pâ
เป็นตอนที่เราเสียแกเร็ตต์ เฮดจ์ไป

386
00:21:00,050 –> 00:21:01,580
xúN qã· đẃg tvá Tö dâ·yág gâ
คุณเข้าถึงตัวเธอได้ยังไง

387
00:21:03,650 –> 00:21:04,690
oy’ag rạ mádrạ vág
อย่างระมัดระวัง

388
00:21:04,720 –> 00:21:07,790
cà · velahlay düan
ใช้เวลาหลายเดือน

389
00:21:07,820 –> 00:21:10,360
zán jö Tö xrá·g räkţi’ sđabánvíjítrçílp;
ฉันเจอเธอครั้งแรกที่สถาบันวิจิตรศิลป์

390
00:21:10,390 –> 00:21:12,530
Tö cobhnág o meríkán
เธอชอบหนังอเมริกัน

391
00:21:12,560 –> 00:21:15,400
Tö rákju lï rô bö r;t
เธอรักจูเลีย โรเบิร์ต

392
00:21:15,430 –> 00:21:18,300
lä·v Tö pé n sayţi’ vâ· jà dâ·hrwo plã’
แล้วเธอเป็นสายที่ไว้ใจได้หรือเปล่า

393
00:21:18,330 –> 00:21:20,000
zánđuky·ay pâ bäk däd
ฉันถูกย้ายไปแบกแดด

394
00:21:20,040 –> 00:21:21,700
k’onţi’zánjạ mi oôka s dâ·ru·
ก่อนที่ฉันจะมีโอกาสได้รู้

395
00:21:21,740 –> 00:21:23,710
lä·vxúNtídt’okáb Tö xrá·g súdţ·ay mew’o hrâ’
แล้วคุณติดต่อกับเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

396
00:21:23,740 –> 00:21:26,840
minaxm pi 2005
มีนาคม ปี 2005

397
00:21:26,880 –> 00:21:29,540
k’onţi’zánjạ ookjak berút
ก่อนที่ฉันจะออกจากเบรุต

398
00:21:29,580 –> 00:21:31,550
zán nä́ nṃ hà · Tö ţṃ ganr’vmkáb jã· hn·aţi’xnow’n
ฉันแนะนำให้เธอทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่น

399
00:21:31,580 –> 00:21:32,650
lä·v…
แล้ว…

400
00:21:32,680 –> 00:21:34,080
Tö pṯí seT
เธอปฏิเสธ

401
00:21:34,120 –> 00:21:36,420
Tö bokv’a Tö vâ· jà zánxn dïv ţã’ ná·n
เธอบอกว่าเธอไว้ใจฉันคนเดียวเท่านั้น

402
00:21:38,290 –> 00:21:40,360
Tö leyklay pé n sayl’og hnnáb tä’ná·n
เธอเลยกลายเป็นสายล่องหนนับแต่นั้น

403
00:21:40,390 –> 00:21:42,690
ţã’ ţi’zánru·kº cà ‘
เท่าที่ฉันรู้ก็ใช่

404
00:21:42,730 –> 00:21:45,530
Tö prakṯtvá mew’ovanni·
เธอปรากฏตัวเมื่อวานนี้

405
00:21:45,560 –> 00:21:48,500
fr·omd·vy q·omulkarlob jômti shráŢ_
พร้อมด้วยข้อมูลการลอบโจมตีสหรัฐฯ

406
00:21:53,140 –> 00:21:54,670
bokzán ma
บอกฉันมา

407
00:21:54,700 –> 00:21:56,510
côxr·ayţi’ná’nxwoţá·g hmdţi’Pmru·
โชคร้ายที่นั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้

408
00:21:56,540 –> 00:21:59,440
– xúNhmayxvamv’a gâ
– คุณหมายความว่าไง
– Tö t·og karjạ
– เธอต้องการจะ

409
00:21:59,480 –> 00:22:01,880
xúykábxúN ţã’ ná·n
คุยกับคุณเท่านั้น

410
00:22:05,820 –> 00:22:08,680

411
00:22:08,720 –> 00:22:10,720
Vág nạ xär;ri’
ฟังนะ แคร์รี่

412
00:22:10,750 –> 00:22:13,090
Pm dâ· q’avmav’axúN sbaydi
ผมได้ข่าวมาว่าคุณสบายดี

413
00:22:13,120 –> 00:22:14,220
lä́ kṃ lág pâ dâ·d·vydi
และกำลังไปได้ด้วยดี

414
00:22:14,260 –> 00:22:16,190
devídzán henw’oymaţá·g ván lä·v
เดวิดฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว

415
00:22:16,230 –> 00:22:19,600
đ·axúNoyak hà ·zán pâ berútkºbokma ley
ถ้าคุณอยากให้ฉันไปเบรุตก็บอกมาเลย

416
00:22:19,630 –> 00:22:21,760
xúNjạ dâ·klábBay nà samván
คุณจะได้กลับภายในสามวัน

417
00:22:21,800 –> 00:22:23,930
rã xä’t·og kar hà ·xúN pâfb say qog xúN
เราแค่ต้องการให้คุณไปพบสายของคุณ

418
00:22:23,970 –> 00:22:25,330
đamv’a Tö ru·oạ râb·ag
ถามว่าเธอรู้อะไรบ้าง

419
00:22:27,770 –> 00:22:30,240
hlág jakţi’xúN lâ’zánook
หลังจากที่คุณไล่ฉันออก

420
00:22:30,270 –> 00:22:32,440
oy’ag mâ’ vâ·hn·akán ley
อย่างไม่ไว้หน้ากันเลย

421
00:22:32,480 –> 00:22:35,210
nei’ynạ
เนี่ยนะ

422
00:22:35,250 –> 00:22:37,050
Pm mâ’ dâ·maţi’ni’ few’o S·ṃ tö mxúN
ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อซ้ำเติมคุณ

423
00:22:37,080 –> 00:22:39,120
lä́ t·og qobokxúNk’onv’a
และต้องขอบอกคุณก่อนว่า
ni’ mâ’ dâ· pläv’axúNjạ dâ·ganxwn
นี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้งานคืน

424
00:22:39,150 –> 00:22:41,050
tä’mán pé nhn·aţi’ qog fl müag di
แต่มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี

425
00:22:41,090 –> 00:22:44,320
qobok vâ· hmewon kánv’azányág mâ’ dâ·tklg
ขอบอกไว้เหมือนกันว่าฉันยังไม่ได้ตกลง

426
00:22:49,190 –> 00:22:51,560
xär;ri’ dâ· prôd ni’mánb·acád~
แคร์รี่ ได้โปรด นี่มันบ้าชัดๆ

427
00:22:51,600 –> 00:22:53,960
cew’ozán sí đ·a lüak dâ·zánxg mâ’ pâhrok
เชื่อฉันสิ ถ้าเลือกได้ฉันคงไม่ไปหรอก

428
00:22:54,000 –> 00:22:55,260
Tö lüak dâ· sí
เธอเลือกได้สิ

429
00:22:55,300 –> 00:22:56,500
Tö lüak dâ· semoná’n hälạ
เธอเลือกได้เสมอนั่นแหละ

430
00:22:56,530 –> 00:22:58,400
mâ’ mâ’ cà ‘xrá·g ni·
ไม่ ไม่ใช่ครั้งนี้

431
00:22:58,430 –> 00:23:00,770
xär;ri’ Tö fö’g jạ di qẃ·nnạ
แคร์รี่ เธอเพิ่งจะดีขึ้นนะ

432
00:23:00,800 –> 00:23:02,640
Tö yág mâ’fr·omţi’jạ ţṃ rew’og bäbni·
เธอยังไม่พร้อมที่จะทำเรื่องแบบนี้

433
00:23:02,670 –> 00:23:04,340
Tö xídv’azán mâ’ru· hero
เธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ

434
00:23:04,370 –> 00:23:07,340
non lä́ ţanoahar pé n vela
นอนและทานอาหารเป็นเวลา
hlik lei’yg xvam xreiyd
หลีกเลี่ยงความเครียด

435
00:23:07,380 –> 00:23:10,950
ni’ pé n sí’g ţi’ţṃ hà · Tö di qẃ·nnạ
นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เธอดีขึ้นนะ

436
00:23:10,980 –> 00:23:13,520
oy’ag n·oykºxvr ţrôhadr. rô Sen bö r;k
อย่างน้อยก็ควรโทรหาดร.โรเซนเบิร์ก
k’onţi’ Tö jạ tád sín jà
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจ

437
00:23:13,550 –> 00:23:15,450
zántád sín jà lä·v
ฉันตัดสินใจแล้ว

438
00:23:15,480 –> 00:23:17,020
zán mâ’ qã· jà leyv’a Tö vâ· jà xnfvkni· dâ·yág gâ
ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอไว้ใจคนพวกนี้ได้ยังไง

439
00:23:17,050 –> 00:23:18,420
du sí’g ţi’fvk qã ţṃ káb Tö sí
ดูสิ่งที่พวกเขาทำกับเธอสิ

440
00:23:18,460 –> 00:23:20,090
zán cew’o jà Sol
ฉันเชื่อใจซอล

441
00:23:20,120 –> 00:23:21,520
qã jạ xoyoyu’ pé n few’onzán
เขาจะคอยอยู่เป็นเพื่อนฉัน

442
00:23:21,560 –> 00:23:23,330
lä́ mán kº xä’ sog samván ţã’ ná·n
และมันก็แค่สองสามวันเท่านั้น

443
00:23:25,230 –> 00:23:27,760
Tö bokv’aţṃ pâ few’oprạ ţeçcatí
เธอบอกว่าทำไปเพื่อประเทศชาติ

444
00:23:27,800 –> 00:23:30,370
tä’ rã t’ag ru·div’aná’n mâ’ cà ‘ rew’og ţá·g hmd
แต่เราต่างรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เรื่องทั้งหมด

445
00:23:30,400 –> 00:23:32,270
lẃk~ lä·v Tö oyakjạ ţṃ mán
ลึกๆแล้วเธออยากจะทำมัน

446
00:23:32,300 –> 00:23:34,170
hà · Tö pâ mä́ kki·
ให้เธอไป แม็กกี้

447
00:23:34,200 –> 00:23:38,110
tä’hnuklvá v’amánjạ ţṃ hà · Tö
แต่หนูกลัวว่ามันจะทำให้เธอ
t·og kláb qã· rôg fyabaloik
ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีก

448
00:23:38,140 –> 00:23:39,640
hà · Tö pâ đö́
ให้เธอไปเถอะ

449
00:23:45,420 –> 00:23:47,650
qobxúNx’ạ f’o
ขอบคุณค่ะพ่อ

450
00:23:50,590 –> 00:23:52,560
qo hà ·plodBáynạ luk
ขอให้ปลอดภัยนะลูก

451
00:24:07,770 –> 00:24:10,210

452
00:24:17,450 –> 00:24:19,420
ni’ xär;ri’ mäţţí sán
นี่แคร์รี่ แมททิสัน

453
00:24:19,450 –> 00:24:22,150
ni’fántrijoy men de S
นี่พันตรีจอย เมนเดซ
Tö jạ pâ Sâprá skábxúN
เธอจะไปไซปรัสกับคุณ

454
00:24:22,190 –> 00:24:23,350
zán ké bkrạ pe^a hà ·x’ạ xúNPu·hṉíg
ฉันเก็บกระเป๋าให้ค่ะคุณผู้หญิง

455
00:24:23,390 –> 00:24:25,420
– qobxúN fántri men de S
– ขอบคุณ พันตรีเมนเดซ
– rïk joy đö́x’ạ
– เรียก จอย เถอะค่ะ

456
00:24:25,460 –> 00:24:27,020
đ·axúN mâ’ rïkzánv’axúNPu·hṉíg
ถ้าคุณไม่เรียกฉันว่าคุณผู้หญิง

457
00:24:47,480 –> 00:24:48,750

458
00:24:48,780 –> 00:24:50,050
qã· ma
เข้ามา

459
00:24:51,880 –> 00:24:53,590
rôya Hámhmádmaţṃ q’av rew’og slakkín bä’g _
โรยา ฮัมหมัดมาทำข่าวเรื่องสลากกินแบ่งฯ

460
00:24:53,620 –> 00:24:55,090
Tö qoxúyd·vy 15 naţi
เธอขอคุยด้วย 15 นาที

461
00:24:55,120 –> 00:24:56,890
– ton hân
– ตอนไหน
– dei^yvni·
-เดี๋ยวนี้

462
00:24:56,920 –> 00:24:59,190
mew’oki· Tö oyu’ţi’ooVVíç sv.lotán
เมื่อกี้เธออยู่ที่ออฟฟิศสว.ลอตัน

463
00:24:59,230 –> 00:25:00,390
tonni· Tö rooyu’d·annok
ตอนนี้เธอรออยู่ด้านนอก

464
00:25:00,430 –> 00:25:01,660
kº dâ· hà · Tö qã· ma
ก็ได้ ให้เธอเข้ามา

465
00:25:06,830 –> 00:25:08,230
svá sdi rôya
สวัสดี โรยา

466
00:25:08,270 –> 00:25:10,030
s. s. brôdi·
ส.ส.โบรดี้

467
00:25:10,070 –> 00:25:11,700
cö ṉná’g
เชิญนั่ง

468
00:25:11,740 –> 00:25:13,240
xúNt·og kar hà ·Pmoyu’d·vymá¨y
คุณต้องการให้ผมอยู่ด้วยมั๊ย

469
00:25:13,270 –> 00:25:15,610
mâ’l’ạ mâ’ pé n râ
ไม่ล่ะ ไม่เป็นไร

470
00:25:17,910 –> 00:25:19,140

471
00:25:19,180 –> 00:25:21,880
v’a gâ
ว่าไง

472
00:25:21,910 –> 00:25:25,720
sog samván mani· pé nvánţi’fí çes̱ ley cà ‘ hmâxạ
สองสามวันมานี้เป็นวันที่พิเศษเลยใช่ไหมคะ

473
00:25:25,750 –> 00:25:26,950
kº lä·v tä’
ก็แล้วแต่

474
00:25:26,990 –> 00:25:28,550
oạ râxạ
อะไรคะ

475
00:25:28,590 –> 00:25:31,060
kº lä·v tä’v’aPmjạ mi oôka s dâ·ráb lüak hmâ
ก็แล้วแต่ว่าผมจะมีโอกาสได้รับเลือกไหม

476
00:25:31,090 –> 00:25:33,490
ţ’an sv.lotánxídv’axúNmi
ท่านสว.ลอตันคิดว่าคุณมี

477
00:25:33,520 –> 00:25:35,490
lä·v qã dujạ mâ’x’oyfo jà nák
แล้วเขาดูจะไม่ค่อยพอใจนัก

478
00:25:35,530 –> 00:25:36,890

479
00:25:36,930 –> 00:25:38,960
tä’ná’n mâ’ cà ‘ hetúPlţi’zán maţi’ni’
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันมาที่นี่

480
00:25:41,270 –> 00:25:43,800
mâ’ţrabv’aţ’anjạ bánţẃkkar snţnamá¨y
ไม่ทราบว่าท่านจะบันทึกการสนทนามั๊ย

481
00:25:45,670 –> 00:25:48,510
mikl·og hrwooúpkrN;ow’n~ S’onoyu’má¨yxạ
มีกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆซ่อนอยู่มั๊ยคะ

482
00:25:48,540 –> 00:25:50,270
mâ’mi
ไม่มี

483
00:25:50,310 –> 00:25:51,980
xúNđamţṃ mâ
คุณถามทำไม

484
00:25:52,010 –> 00:25:54,780
feraạ v’a rã t·og xúykán pé n kar s’vntvá
เพราะว่าเราต้องคุยกันเป็นการส่วนตัว

485
00:25:54,810 –> 00:25:56,950
oô· dôy mâ’mikarbánţẃkoạ râ
โอ้ โดยไม่มีการบันทึกอะไร

486
00:25:56,980 –> 00:25:59,680
sog t’o sog ţã’ ná·n
สองต่อสองเท่านั้น

487
00:25:59,720 –> 00:26:01,350
kei’yvkáboabu na Sö r;
เกี่ยวกับอาบู นาเซอร์

488
00:26:03,160 –> 00:26:05,160
qã Fakxvamxídđẃg đẃg xúN
เขาฝากความคิดถึงถึงคุณ

489
00:26:05,190 –> 00:26:06,860
v’a gânạ
ว่าไงนะ

490
00:26:06,890 –> 00:26:08,090
jà yé n ţ’an s. s.
ใจเย็น ท่านส.ส.

491
00:26:08,130 –> 00:26:09,460
rã pé nfvk dïvkán
เราเป็นพวกเดียวกัน

492
00:26:09,500 –> 00:26:11,030
fvk qog xà rkán qo ţôs̱nạ
พวกของใครกัน ขอโทษนะ

493
00:26:11,060 –> 00:26:12,800
Pm mâ’ru·v’axúNkṃ lág fud rew’og oạ râoyu’
ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่

494
00:26:12,830 –> 00:26:14,800
qog na Sö r;
ของนาเซอร์

495
00:26:14,830 –> 00:26:18,270
xrobxrvá qog rã mixvam kà l·cídkántá·g tä’pi 1947
ครอบครัวของเรามีความใกล้ชิดกันตั้งแต่ปี 1947

496
00:26:18,300 –> 00:26:21,440
fvk qã li·Báymajakpa le s tân;fr·omkán
พวกเขาลี้ภัยมาจากปาเลสไตน์พร้อมกัน

497
00:26:25,410 –> 00:26:28,450
Pmxg t·og qo hà ·xúNook pâ lä·vl’ạ
ผมคงต้องขอให้คุณออกไปแล้วล่ะ

498
00:26:28,480 –> 00:26:31,050
vánjánţr;xwován kö d qog oâ S’a
วันจันทร์คือวันเกิดของไอซ่า

499
00:26:32,820 –> 00:26:36,120
qã xg oayú 13 nà tonni·
เขาคงอายุ 13 ในตอนนี้
hakv’arodcivítmajakrạ bö d
หากว่ารอดชีวิตมาจากระเบิด

500
00:26:36,150 –> 00:26:39,060
jṃ dâ· hmâv’a hà · qog qváṉoạ râkáb qã
จำได้ไหมว่าให้ของขวัญอะไรกับเขา
ton qã oayú 10 pi
ตอนเขาอายุ 10 ปี

501
00:26:39,090 –> 00:26:41,990
qã klvá oika sidṃ tvá hṉà’
เขากลัวอีกาสีดำตัวใหญ่

502
00:26:42,030 –> 00:26:43,290
ţi’ kò oyu’bn kṃ fäg hmu’b·an
ที่เกาะอยู่บนกำแพงหมู่บ้าน

503
00:26:43,330 –> 00:26:45,700
xúNţṃ hnág stí¨k hà · qã
คุณทำหนังสติ๊กให้เขา

504
00:26:52,270 –> 00:26:54,240
xúNt·og karoạ râ
คุณต้องการอะไร

505
00:26:54,270 –> 00:26:57,480
na Sö r;t·og karxvamc’vy helwojakxúN
นาเซอร์ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

506
00:26:57,510 –> 00:26:58,710
xvamc’vy helwo
ความช่วยเหลือ

507
00:26:58,750 –> 00:27:00,550
cà ‘
ใช่

508
00:27:00,580 –> 00:27:03,420
frú’g ni· cã· devíd oe s te sjạ xúykábxúN rew’og
พรุ่งนี้เช้าเดวิด เอสเตสจะคุยกับคุณเรื่อง

509
00:27:03,450 –> 00:27:04,920
hn’vyganxvammá’nxg hä’g matúBumí
หน่วยงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

510
00:27:07,020 –> 00:27:08,890
mitu· SeV nà ooVVíç qã
มีตู้เซฟในออฟฟิศเขา

511
00:27:08,920 –> 00:27:10,590
nà ná·njạ mirhá s
ในนั้นจะมีรหัส

512
00:27:10,620 –> 00:27:13,430
qã· duŢan q·omul pã· hmay
เข้าดูฐานข้อมูลเป้าหมาย

513
00:27:13,460 –> 00:27:15,790
ni’xworhá stu· SeV
นี่คือรหัสตู้เซฟ

514
00:27:23,740 –> 00:27:26,200
đ·axúNt·og karraycw’o
ถ้าคุณต้องการรายชื่อ

515
00:27:26,240 –> 00:27:30,440
kºhmayxvamv’axúNvag Pänţṃ r·ay pã· hmaybag xn
ก็หมายความว่าคุณวางแผนทำร้ายเป้าหมายบางคน

516
00:27:30,480 –> 00:27:32,680
Pmbokna Sö r; lä·vv’a
ผมบอกนาเซอร์แล้วว่า

517
00:27:32,710 –> 00:27:36,550
Pmjạ Fäg tvá qã· pâ nà ráŢ sBa
ผมจะแฝงตัวเข้าไปในรัฐสภา

518
00:27:36,580 –> 00:27:39,580
ná’nxwo sí’g ţi’Pmjạ ţṃ lä́ mánxwo sí’g ţi’ rã tklg kán vâ·
นั่นคือสิ่งที่ผมจะทำ และมันคือสิ่งที่เราตกลงกันไว้

519
00:27:39,620 –> 00:27:41,390
zánru·v’axúNtklg oạ râ
ฉันรู้ว่าคุณตกลงอะไร

520
00:27:41,420 –> 00:27:42,850
Pm mâ’ cà ‘Pu·k’okarr·ay
ผมไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย

521
00:27:42,890 –> 00:27:44,220
mán mixvam täkt’ag
มันมีความแตกต่าง

522
00:27:44,260 –> 00:27:45,890
rạ hv’ag kark’okarr·ay
ระหว่างการก่อการร้าย

523
00:27:45,920 –> 00:27:48,390
kábkartob tô· few’oţvg xvamyútíTrrm
กับการตอบโต้เพื่อทวงความยุติธรรม

524
00:27:48,430 –> 00:27:51,200
Pmjạ mâ’c’vyxúN nà karx̱’aPu·brí súţTí;hroknạ
ผมจะไม่ช่วยคุณในการฆ่าผู้บริสุทธิ์หรอกนะ

525
00:27:51,230 –> 00:27:54,200
lä·vPu·brí súţTí;cavoíhr’an 3000 xnţi’oí sra oelx̱’al’ạ
แล้วผู้บริสุทธิ์ชาวอิหร่าน 3000 คนที่อิสราเอลฆ่าล่ะ

526
00:27:54,230 –> 00:27:55,700
ţúkxnt’ag kºru·v’atvá le qfvkná·n mán helv hlâ sí·ndi
ทุกคนต่างก็รู้ว่าตัวเลขพวกนั้นมันเหลวไหลสิ้นดี

527
00:27:55,740 –> 00:27:57,700
prạ dé n kºxwokarrúkran
ประเด็นก็คือการรุกราน

528
00:27:57,740 –> 00:28:00,110
catíow’noy’ag jô’g jä·g
ชาติอื่นอย่างโจ่งแจ้ง

529
00:28:00,140 –> 00:28:02,110
t·og dâ·rábkartob ţänoy’ag sa sm
ต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสม

530
00:28:05,110 –> 00:28:07,310
mä·v’aPmjạ tklg
แม้ว่าผมจะตกลง

531
00:28:07,350 –> 00:28:09,750
hakv’aPmtklg ţṃ
หากว่าผมตกลงทำ

532
00:28:09,780 –> 00:28:13,390
Pmxg pö dtu· SeV mâ’ dâ·đ·a qã yág oyu’ nà ooVVíç
ผมคงเปิดตู้เซฟไม่ได้ถ้าเขายังอยู่ในออฟฟิศ

533
00:28:13,420 –> 00:28:15,590
xúNjạ mi oôka s
คุณจะมีโอกาส

534
00:28:20,660 –> 00:28:22,300
ní xôlá s
นิโคลัส

535
00:28:22,330 –> 00:28:24,100
rã kṃ lág ţṃ sg xram
เรากำลังทำสงคราม

536
00:28:24,130 –> 00:28:25,730
lä́ xúNt·og lüak q·ag
และคุณต้องเลือกข้าง

537
00:28:25,770 –> 00:28:27,800
oabu na Sö r;ru·di
อาบู นาเซอร์รู้ดี

538
00:28:27,830 –> 00:28:29,270
v’aPmoyu’ q·ag hân
ว่าผมอยู่ข้างไหน

539
00:28:29,300 –> 00:28:31,670
Pmx̱’aţom vol;k kö r;
ผมฆ่าทอม วอล์กเกอร์

540
00:28:33,510 –> 00:28:37,310
lä́ zán má’n jà v’alẃk~ lä·vxúNhvág v’amánjạ jb xä’trg ná·n
และฉันมั่นใจว่าลึกๆแล้วคุณหวังว่ามันจะจบแค่ตรงนั้น

541
00:28:39,450 –> 00:28:43,350
đ·axúNBákdikáb rã jríg ~
ถ้าคุณภักดีกับเราจริงๆ

542
00:28:43,380 –> 00:28:46,050
ni’xwo oôka sţi’jạ dâ·fí sujn;
นี่คือโอกาสที่จะได้พิสูจน์

543
00:28:48,050 –> 00:28:50,690
tídt’ozán mew’oxúN dâ·raycw’o pã· hmay lä·v
ติดต่อฉันเมื่อคุณได้รายชื่อเป้าหมายแล้ว

544
00:28:55,830 –> 00:28:57,830

545
00:29:10,110 –> 00:29:12,610
mew’oxwnzánnon mâ’hláb
เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับ

546
00:29:12,680 –> 00:29:15,410
zán oã tä’xíd rew’og ţi’oí sra oelţí·g rạ bö d sà ‘oíhr’an
ฉันเอาแต่คิดเรื่องที่อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่อิหร่าน

547
00:29:15,480 –> 00:29:18,350
few’ohyúdoíhr’anjakkarţṃ bäb dïvkán
เพื่อหยุดอิหร่านจากการทำแบบเดียวกัน

548
00:29:18,420 –> 00:29:21,690
trrkạ b·a~ bäbná·n
ตรรกะบ้าๆแบบนั้น

549
00:29:21,750 –> 00:29:24,590
ţṃ hà ·zánoyakjạ kridr·og
ทำให้ฉันอยากจะกรีดร้อง

550
00:29:24,660 –> 00:29:26,730
zánxídv’abag ţi
ฉันคิดว่าบางที

551
00:29:26,790 –> 00:29:29,230
mnús̱y;kºxwoxnb·adi~ni’ oeg
มนุษย์ก็คือคนบ้าดีๆนี่เอง

552
00:29:39,370 –> 00:29:41,610
oe’o
เอ่อ

553
00:29:41,670 –> 00:29:45,080
Pmxídv’abag xrá·g kar cà ·kṃ lág ţag karţhar pé n rew’og jṃ pé n
ผมคิดว่าบางครั้งการใช้กำลังทางการทหารเป็นเรื่องจำเป็น

554
00:29:45,140 –> 00:29:48,450
xwoprạ TanaTíbdioíhr’an oã tä’fudv’a qã t·og kar
คือประธานาธิบดีอิหร่านเอาแต่พูดว่าเขาต้องการ

555
00:29:48,510 –> 00:29:51,750
lboí sra oelook pâjak Pänţi’
ลบอิสราเอลออกไปจากแผนที่

556
00:29:51,820 –> 00:29:54,320
Pmv’aoíhr’an mi síţTí;ţi’jạ pkp·og tvá oeg
ผมว่าอิหร่านมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเอง

557
00:29:56,820 –> 00:30:00,090
oikoy’ag ça sna qog oahráb
อีกอย่างศาสนาของอาหรับ

558
00:30:00,160 –> 00:30:03,090
kº mâ’ hé nxúNx’a qog civítxn hmewonoy’ag qog rã
ก็ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนเหมือนอย่างของเรา

559
00:30:03,160 –> 00:30:05,430
fvk qã mog v’a rã pé nfvknokrit cà ‘má¨yl’ạ
พวกเขามองว่าเราเป็นพวกนอกรีตใช่มั๊ยล่ะ

560
00:30:05,500 –> 00:30:09,270
lä·vfvkoahrábkºxídv’a đ·ax̱’a rã lä·v
แล้วพวกอาหรับก็คิดว่า ถ้าฆ่าเราแล้ว

561
00:30:09,330 –> 00:30:10,970
fvk qã jạ dâ· qẃ·n svrrx;
พวกเขาจะได้ขึ้นสวรรค์

562
00:30:11,040 –> 00:30:12,770
lä·vfvk rã xvrjạ pl’oy…
แล้วพวกเราควรจะปล่อย…

563
00:30:12,840 –> 00:30:14,070
fvk qã mâ’ cà ‘oahráb
พวกเขาไม่ใช่อาหรับ

564
00:30:16,210 –> 00:30:19,240
cavoíhr’an mâ’ dâ· pé noahráb fvk qã pé nxn pö r; Sï
ชาวอิหร่านไม่ได้เป็นอาหรับ พวกเขาเป็นคนเปอร์เซีย

565
00:30:19,310 –> 00:30:22,450
dan’a xruru·v’a Tö fö’g ma hmà’
ดาน่า ครูรู้ว่าเธอเพิ่งมาใหม่

566
00:30:22,510 –> 00:30:24,750
tä’ rã mikDnạ j¨ạ
แต่เรามีกฎนะจ๊ะ

567
00:30:24,820 –> 00:30:26,950
rã ţúkxnt·og ná’g gïb
เราทุกคนต้องนั่งเงียบ

568
00:30:27,020 –> 00:30:28,920
mew’omixnywnfud
เมื่อมีคนยืนพูด

569
00:30:28,990 –> 00:30:31,360
few’oţi’jạ dâ·xrú’nxídđẃg sí’g ţi’ rã dâ·Vág
เพื่อที่จะได้ครุ่นคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟัง

570
00:30:31,420 –> 00:30:33,830
lä́ sí’g ţi’ rã t·og karjạ fud
และสิ่งที่เราต้องการจะพูด

571
00:30:33,890 –> 00:30:36,800
hnujạ fud dâ·kºt’o mew’o ţädná’g lg lä·v
หนูจะพูดได้ก็ต่อเมื่อแทดนั่งลงแล้ว

572
00:30:38,330 –> 00:30:41,870
pö r; Sï oahráb mánt’ag kántrg hân
เปอร์เซีย อาหรับ มันต่างกันตรงไหน

573
00:30:41,940 –> 00:30:43,800
fvk qã t’ag kºt·og kar sí’g dïvkán
พวกเขาต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกัน

574
00:30:43,870 –> 00:30:46,310
xwoţṃ layfvk rã gâ
คือทำลายพวกเราไง

575
00:30:46,370 –> 00:30:49,280
lä·vţṃ mâ rã mâ’ jômtifvk qã k’on
แล้วทำไมเราไม่โจมตีพวกเขาก่อน

576
00:30:49,340 –> 00:30:52,710
d·vy qipnavúT sák sog samlukl’ạ
ด้วยขีปนาวุธสักสองสามลูกล่ะ

577
00:30:53,610 –> 00:30:55,550
Heg Svy
เฮงซวย

578
00:30:57,080 –> 00:30:58,890
Tö bokv’azán Heg Svyg á·n hero
เธอบอกว่าฉันเฮงซวยงั้นเหรอ

579
00:30:58,950 –> 00:31:01,050
rã jạ mâ’ţn kábkar cà ·xṃ hyabnạ
เราจะไม่ทนกับการใช้คำหยาบนะ

580
00:31:01,120 –> 00:31:02,220
lä·vkarx̱’al·ag Pã’ fánTú;l’ạ
แล้วการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ล่ะ

581
00:31:02,290 –> 00:31:04,220
rã jạ ţn kábmán má¨y
เราจะทนกับมันมั๊ย

582
00:31:04,290 –> 00:31:06,990
feraạ ná’nxwo sí’g ţi’ qã kṃ lág fudđẃg mâ’ cà ‘rẃ gâ
เพราะนั่นคือสิ่งที่เขากำลังพูดถึงไม่ใช่รึไง

583
00:31:07,060 –> 00:31:09,300
– qã kº xä’fud
– เขาก็แค่พูด
– tä’ qã fudđẃg kar plei’yn teh;ran
– แต่เขาพูดถึงการเปลี่ยนเตห์ราน

584
00:31:09,360 –> 00:31:10,900
– hà ·klay pé nlanjodrđnạ
– ให้กลายเป็นลานจอดรถนะ
– dan’a
– ดาน่า

585
00:31:10,970 –> 00:31:12,700
fo dâ· lä·v
พอได้แล้ว

586
00:31:12,770 –> 00:31:14,870
Tö xídv’a Tö pé n xà r ru·oạ râ kei’yvkáb
เธอคิดว่าเธอเป็นใคร รู้อะไรเกี่ยวกับ

587
00:31:14,940 –> 00:31:16,070
rew’og fvkni·
เรื่องพวกนี้

588
00:31:16,140 –> 00:31:17,400
nayl’ạ ru·oạ râ
นายล่ะรู้อะไร

589
00:31:17,470 –> 00:31:18,910
lä·vđ·azánbokv’af’ozán pé n
แล้วถ้าฉันบอกว่าพ่อฉันเป็น

590
00:31:18,970 –> 00:31:20,570
pládkrạ ţrvg kart’ag prạ ţeçl’ạ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศล่ะ

591
00:31:20,640 –> 00:31:23,540
lä·v gâ đ·azánbokv’af’ozán pé n mú slíml’ạ
แล้วไง ถ้าฉันบอกว่าพ่อฉันเป็นมุสลิมล่ะ

592
00:31:26,250 –> 00:31:28,720
lä́ f’ozán kº pé n savk Sâ oän ţô lôji
และพ่อฉันก็เป็นสาวกไซแอนโทโลจี

593
00:31:28,780 –> 00:31:30,250

594
00:31:30,320 –> 00:31:31,490
oã l’ạ
เอาล่ะ

595
00:31:31,550 –> 00:31:33,450
fo dâ· lä·v
พอได้แล้ว

596
00:31:42,930 –> 00:31:44,700
oô xe xär;ri’ rob súdţ·ay lä·v
โอเค แคร์รี่ รอบสุดท้ายแล้ว

597
00:31:44,730 –> 00:31:47,840
1…2…3

598
00:31:47,870 –> 00:31:49,100
nam skúl
นามสกุล

599
00:31:49,140 –> 00:31:51,870
r sog tvá S sog tvá y karánt;
ร สองตัว ซ สองตัว ย การันต์
mor;rí S Siy;
มอร์ริซซีย์

600
00:31:51,910 –> 00:31:53,370
nam skúl dö m qog mä’
นามสกุลเดิมของแม่

601
00:31:53,410 –> 00:31:55,610
oe’o…
เอ่อ…

602
00:31:55,640 –> 00:31:57,340
dei^yvnạ qonẃkk’on
เดี๋ยวนะ ขอนึกก่อน

603
00:31:57,380 –> 00:31:58,850
dexar; lô
เดคาร์โล

604
00:31:58,880 –> 00:32:00,880

605
00:32:00,920 –> 00:32:02,150
rö’m hmà’ dâ·má¨y
เริ่มใหม่ได้มั๊ย

606
00:32:02,180 –> 00:32:03,820
dâ· sí
ได้สิ

607
00:32:03,850 –> 00:32:06,120
záncw’o xeţ mor;rí S Siy;
ฉันชื่อเคท มอร์ริซซีย์

608
00:32:06,150 –> 00:32:08,520
kö dvánţi’ 16 düantúlaxm pi1981
เกิดวันที่ 16 เดือนตุลาคม ปี1981

609
00:32:08,560 –> 00:32:09,890
ţi’ hân
ที่ไหน

610
00:32:09,920 –> 00:32:13,360
müag oottava ţi’ rôg fyabalxvin s; vey; xar;ltán
เมืองออตตาวา ที่โรงพยาบาลควีนส์เวย์ คาร์ลตัน

611
00:32:13,390 –> 00:32:15,160
– tä’xúN kö dţi’ müag
– แต่คุณเกิดที่เมือง
– xalkari
– คาลการี

612
00:32:15,200 –> 00:32:17,060
miţimHokki·…
มีทีมฮอกกี้…

613
00:32:17,100 –> 00:32:18,900

614
00:32:18,930 –> 00:32:21,340
zánjṃ rew’og Hokki· mâ’ dâ·
ฉันจำเรื่องฮอกกี้ไม่ได้

615
00:32:21,370 –> 00:32:24,410
dâ· síđ·axúNoyu’ nà xalkari
ได้สิถ้าคุณอยู่ในคาลการี

616
00:32:24,440 –> 00:32:26,540
dö́ Velm s;
เดอะ เฟลมส์

617
00:32:26,580 –> 00:32:28,810
nam skúl dö m qog mä’
นามสกุลเดิมของแม่

618
00:32:28,840 –> 00:32:31,150
hà ·tay sí
ให้ตายสิ

619
00:32:31,180 –> 00:32:32,250
dexar; lô gâ
เดคาร์โลไง

620
00:32:32,280 –> 00:32:33,980
cà ‘ dexar; lô owm…
ใช่ เดคาร์โล อืม…

621
00:32:34,020 –> 00:32:35,580
cw’on·ṃ mán mạ kok
ชื่อน้ำมันมะกอก

622
00:32:35,620 –> 00:32:38,690
dexar; lô dexar; lô dexar; lô
เดคาร์โล เดคาร์โล เดคาร์โล
dexar; lô dexar; lô dexar; lô
เดคาร์โล เดคาร์โล เดคาร์โล

623
00:32:38,720 –> 00:32:40,420
oyakjạ fákhn’oymá¨y
อยากจะพักหน่อยมั๊ย

624
00:32:40,460 –> 00:32:42,690

625
00:32:42,730 –> 00:32:46,160
zánv’azánoyakklább·an makkv’a
ฉันว่าฉันอยากกลับบ้านมากกว่า

626
00:32:46,200 –> 00:32:47,560
zán qã· jà
ฉันเข้าใจ

627
00:32:47,600 –> 00:32:50,570
xúNjạ đẃg b·anBay nà 72 cá’v môg
คุณจะถึงบ้านภายใน 72 ชั่วโมง

628
00:32:52,600 –> 00:32:54,500
zánjạ dâ· jö Soloik mew’o hrâ’
ฉันจะได้เจอซอลอีกเมื่อไหร่

629
00:32:54,540 –> 00:32:56,410
rã kṃ lág jádkarkánoyu’
เรากำลังจัดการกันอยู่

630
00:32:56,440 –> 00:32:57,870
xúNjạ dâ·rábxṃ sá’g
คุณจะได้รับคำสั่ง

631
00:32:57,910 –> 00:32:59,340
mew’o pâđẃg rôg räm lä·v
เมื่อไปถึงโรงแรมแล้ว

632
00:32:59,380 –> 00:33:01,510
ţi’xom mô dô re
ที่คอมโมโดเร

633
00:33:01,550 –> 00:33:04,180
đukt·og lä́ xúNná’g xrew’og bín pâlg ţi’raVíx Hariri
ถูกต้อง และคุณนั่งเครื่องบินไปลงที่ราฟิค ฮารีรี

634
00:33:04,220 –> 00:33:06,220
tonb’ayfrú’g ni· jakná·nná’g ţä́ k Si’ qã· müag
ตอนบ่ายพรุ่งนี้ จากนั้นนั่งแท็กซี่เข้าเมือง

635
00:33:06,250 –> 00:33:08,250
cé xoínţi’ rôg rämxom mô dô re
เช็คอินที่โรงแรมคอมโมโดเร

636
00:33:10,620 –> 00:33:12,960
mioạ râ hero
มีอะไรเหรอ

637
00:33:12,990 –> 00:33:14,960
zán mâ’kín new·o sátv;
ฉันไม่กินเนื้อสัตว์

638
00:33:17,600 –> 00:33:20,060

639
00:33:38,290 –> 00:33:39,490
dijág ţi’xúNklább·an
ดีจังที่คุณกลับบ้าน

640
00:33:39,520 –> 00:33:40,820
dan’a
ดาน่า

641
00:33:40,860 –> 00:33:42,060
ţṃ mâ kö doạ râ qẃ·n
ทำไม เกิดอะไรขึ้น

642
00:33:42,090 –> 00:33:43,590
xNbdi ţrôma
คณบดีโทรมา

643
00:33:43,620 –> 00:33:45,590
pé n rew’og ţi’ rã samxnt·og xúykán
เป็นเรื่องที่เราสามคนต้องคุยกัน

644
00:33:45,630 –> 00:33:47,590
dan’a qã· mani’ dei^yvni·
ดาน่า เข้ามานี่เดี๋ยวนี้

645
00:33:47,630 –> 00:33:49,260
kṃ lág pâx’ạ mä’ mâ’t·og tạ kôn kº dâ·
กำลังไปค่ะ แม่ไม่ต้องตะโกนก็ได้

646
00:33:51,930 –> 00:33:54,640
– mioạ râluk
– มีอะไรลูก
– jạ bokf’o oeg má¨y
– จะบอกพ่อเองมั๊ย

647
00:33:54,670 –> 00:33:56,570
mâ’l’ạ x’ạ nà mew’o mä’kºru· rew’og ţúkoy’ag lä·v
ไม่ล่ะค่ะ ในเมื่อแม่ก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้ว

648
00:33:56,600 –> 00:33:58,810
– Tö mi rew’og kábxnow’n
– เธอมีเรื่องกับคนอื่น
– mâ’ dâ·mi rew’og Sákhn’oy
– ไม่ได้มีเรื่องซักหน่อย

649
00:33:58,840 –> 00:34:00,010
tonprạ cúmc’vg cã·
ตอนประชุมช่วงเช้า

650
00:34:00,040 –> 00:34:01,910
hnu mâ’ dâ· pé nxn rö’mnạ xạ
หนูไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะ

651
00:34:01,940 –> 00:34:04,410
– kºfvkxng i’ gã’ sog samxn…
– ก็พวกคนงี่เง่าสองสามคน…
– fvk qã mâ’ cà ‘
– พวกเขาไม่ใช่

652
00:34:04,450 –> 00:34:05,850
xng i’ gã’
คนงี่เง่า

653
00:34:05,880 –> 00:34:07,980
oánţi’jríg lä·v cà ‘x’ạ
อันที่จริงแล้วใช่ค่ะ

654
00:34:08,020 –> 00:34:10,780
Vínn; vol den lukrog prạ TanTíbdixwohnẃ’g nà ná·n
ฟินน์ วอลเดน ลูกรองประธานธิบดีคือหนึ่งในนั้น

655
00:34:10,820 –> 00:34:13,250
hé n má¨yxạ mä’kº xä’klvá v’a
เห็นมั๊ยคะ แม่ก็แค่กลัวว่า

656
00:34:13,290 –> 00:34:15,660
jạ kö dpáṉhakábxúNnayvol den
จะเกิดปัญหากับคุณนายวอลเดน

657
00:34:15,690 –> 00:34:18,460
– few’on hmà’ qog mä’
– เพื่อนใหม่ของแม่
– dei^yvk’onnạ fvk qã fudv’aoạ râ
– เดี๋ยวก่อนนะ พวกเขาพูดว่าอะไร

658
00:34:20,630 –> 00:34:22,460
xúNru·má¨yzánv’azánn’ajạ xíd rew’og ţi’dan’afud
คุณรู้มั๊ยฉันว่าฉันน่าจะคิดเรื่องที่ดาน่าพูด

659
00:34:22,500 –> 00:34:24,770
Tö fudv’axúN pé n mú slím
เธอพูดว่าคุณเป็นมุสลิม

660
00:34:24,800 –> 00:34:25,970
tä’hnu mâ’ dâ·tá·g jà
แต่หนูไม่ได้ตั้งใจ

661
00:34:26,000 –> 00:34:28,770
lä·vlukfud bäbná·nţṃ mâ
แล้วลูกพูดแบบนั้นทำไม

662
00:34:28,800 –> 00:34:30,540
few’oţṃ hà ·ţúkxnţi’ rôg rïn hmà’
เพื่อทำให้ทุกคนที่โรงเรียนใหม่

663
00:34:30,570 –> 00:34:32,110
xídv’aluk sï stíg á·n hero
คิดว่าลูกเสียสติงั้นเหรอ

664
00:34:32,140 –> 00:34:34,510
hrwo few’o mâ’ hà · mä’ook pâfbpạ Pu·xn
หรือเพื่อไม่ให้แม่ออกไปพบปะผู้คน

665
00:34:34,540 –> 00:34:35,980
hrwo few’oţṃ layxvam sámfánT;rạ hv’ag
หรือเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่าง

666
00:34:36,010 –> 00:34:38,180
f’okábrog prạ TanaTídi
พ่อกับรองประธานาธิดี
lukţṃ few’ooạ râkán nä’
ลูกทำเพื่ออะไรกันแน่

667
00:34:38,210 –> 00:34:40,010
luk rïkr·og xvam sn jà cà ‘má¨y
ลูกเรียกร้องความสนใจใช่มั๊ย

668
00:34:40,050 –> 00:34:42,280
mä’xạ hnubok lä·v gâv’a mâ’ dâ·tá·g jà
แม่คะ หนูบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจ

669
00:34:42,320 –> 00:34:44,180
– mâ’ dâ·tá·g jà
– ไม่ได้ตั้งใจ
– mâ’mi xà r cew’ohrokx’ạ
– ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะ

670
00:34:44,220 –> 00:34:45,820
ná’n mâ’ cà ‘prạ dé n
นั่นไม่ใช่ประเด็น

671
00:34:45,850 –> 00:34:48,120
mä’oyakjạ ru·v’aţṃ mâlukfud bäbná·n
แม่อยากจะรู้ว่าทำไมลูกพูดแบบนั้น

672
00:34:48,160 –> 00:34:50,320
mâ’t·og hán pâmog f’o ley
ไม่ต้องหันไปมองพ่อเลย

673
00:34:50,360 –> 00:34:51,860
mä’kṃ lág đamlukoyu’nạ
แม่กำลังถามลูกอยู่นะ

674
00:34:51,890 –> 00:34:53,390
hrwolukfyayamdẃg dudxvam sn jà jak feçtrg q·am
หรือลูกพยายามดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม

675
00:34:53,430 –> 00:34:55,700
cà ‘má¨y ni’ rã xvrjạ s’g luk pâhajít fäţy;rẃ plã’
ใช่มั๊ย นี่เราควรจะส่งลูกไปหาจิตแพทย์รึเปล่า

676
00:34:55,730 –> 00:34:57,000
– je s sík·a hyúd đö́
– เจสสิก้า หยุดเถอะ
– mâ’ zánfudjríg nạ
– ไม่ ฉันพูดจริงนะ

677
00:34:57,030 –> 00:34:58,670
zánoyakru·v’aţṃ mâlukđẃg fud
ฉันอยากรู้ว่าทำไมลูกถึงพูด

678
00:34:58,700 –> 00:34:59,870
rew’og b·a~ bäbná·nook pâ
เรื่องบ้าๆแบบนั้นออกไป

679
00:34:59,900 –> 00:35:01,570
feraạ mán pé n rew’og jríg
เพราะมันเป็นเรื่องจริง

680
00:35:03,100 –> 00:35:06,210
oạ rânạ
อะไรนะ

681
00:35:08,280 –> 00:35:11,010
f’oxạ hnu sï jà
พ่อคะ หนูเสียใจ

682
00:35:11,050 –> 00:35:13,410
hnu mâ’ dâ·tá·g jà jríg ~
หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆ

683
00:35:13,450 –> 00:35:15,020
mánhlúdpakook pâ
มันหลุดปากออกไป

684
00:35:16,750 –> 00:35:18,820
dei^yvnạ
เดี๋ยวนะ

685
00:35:18,850 –> 00:35:20,520
Pm mâ’oyakbokxúN
ผมไม่อยากบอกคุณ

686
00:35:20,560 –> 00:35:23,390
feraạ Pmru·v’amánjạ ţṃ hà ·xúNhvá sï
เพราะผมรู้ว่ามันจะทำให้คุณหัวเสีย

687
00:35:28,100 –> 00:35:30,360
tä’xúNbokdan’a
แต่คุณบอกดาน่า

688
00:35:30,400 –> 00:35:33,000
plã’
เปล่า

689
00:35:33,030 –> 00:35:36,040
Tö hé nPmţṃ lạ hmad
เธอเห็นผมทำละหมาด

690
00:35:36,070 –> 00:35:38,410
nà rôg rđ
ในโรงรถ

691
00:35:39,640 –> 00:35:41,940
rôg rđ
โรงรถ

692
00:35:50,280 –> 00:35:52,590
je s sík·a
เจสสิก้า

693
00:35:52,620 –> 00:35:53,950
f’oxạ
พ่อคะ

694
00:35:53,990 –> 00:35:55,360
hnu mâ’ dâ·tá·g jà
หนูไม่ได้ตั้งใจ

695
00:35:55,390 –> 00:35:58,590
f’oru· mâ’ pé n râ
พ่อรู้ ไม่เป็นไร

696
00:36:22,320 –> 00:36:23,720
je s
เจส

697
00:36:23,750 –> 00:36:25,220
zán qã· jà lä·v
ฉันเข้าใจแล้ว

698
00:36:25,250 –> 00:36:28,760
v’aţṃ mâxúN cà · vela nà ni·nannák
ว่าทำไมคุณใช้เวลาในนี้นานนัก

699
00:36:28,790 –> 00:36:30,120
xúNoyakru·má¨yv’aţṃ mâ
คุณอยากรู้มั๊ยว่าทำไม

700
00:36:30,160 –> 00:36:31,390
sṃ xáṉd·vy hero
สำคัญด้วยเหรอ

701
00:36:31,430 –> 00:36:32,630
sṃ xáṉ sṃ hrábPm
สำคัญสำหรับผม

702
00:36:32,660 –> 00:36:34,760
sí’g sṃ xáṉkºxwoxúN kôhkzán
สิ่งสำคัญก็คือคุณโกหกฉัน

703
00:36:34,800 –> 00:36:38,060
ţúkxrá·g ţi’xúN qã· ma nà ni·xúN kôhkzán
ทุกครั้งที่คุณเข้ามาในนี้คุณโกหกฉัน

704
00:36:38,100 –> 00:36:39,070
mâ’ cà ‘
ไม่ใช่

705
00:36:39,100 –> 00:36:40,730
cà ‘ sí brôdi·
ใช่สิ โบรดี้

706
00:36:40,770 –> 00:36:43,240
ru·má¨yv’amán levr·ay xä’ hân
รู้มั๊ยว่ามันเลวร้ายแค่ไหน

707
00:36:43,270 –> 00:36:45,640
ru·má¨yv’azán jé bpvd xä’ hân
รู้มั๊ยว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหน

708
00:36:45,670 –> 00:36:48,340
Pm sï jà
ผมเสียใจ

709
00:36:50,140 –> 00:36:52,510
zán mâ’ qã· jà ley
ฉันไม่เข้าใจเลย

710
00:36:52,550 –> 00:36:55,280
xnfvkni·ţrmanxúN
คนพวกนี้ทรมานคุณ

711
00:36:55,320 –> 00:36:57,120
lä́ đ·axnfvkni·ru·v’a
และถ้าคนพวกนี้รู้ว่า

712
00:36:57,150 –> 00:36:58,150
dan’akáb Sän dö r;
ดาน่ากับแซนเดอร์

713
00:36:58,190 –> 00:36:59,520
mioạ râkánl’ạ kº fvk qã jạ t·og
มีอะไรกันล่ะก็ พวกเขาจะต้อง

714
00:36:59,550 –> 00:37:02,320
pahín sà ‘ Tö jntaybn snamVútbol
ปาหินใส่เธอจนตายบนสนามฟุตบอล

715
00:37:02,360 –> 00:37:04,590
xúN mâ’xvr qevi·yg hnág swolg bnfw·n
คุณไม่ควรเขวี้ยงหนังสือลงบนพื้น

716
00:37:08,900 –> 00:37:12,330
xúNfudjríg hero nei’y
คุณพูดจริงเหรอเนี่ย

717
00:37:24,540 –> 00:37:27,950
zánnẃkv’axúNlwm rew’og b·afvkni· pâ lä·v Sạ oik
ฉันนึกว่าคุณลืมเรื่องบ้าพวกนี้ไปแล้วซะอีก

718
00:37:27,980 –> 00:37:29,620
zánnẃkv’a rã kṃ lág pâ dâ·di
ฉันนึกว่าเรากำลังไปได้ดี

719
00:37:29,650 –> 00:37:30,820
cà ‘ sí
ใช่สิ

720
00:37:30,850 –> 00:37:32,350
mâ’ mâ’ cà ‘ ley
ไม่ ไม่ใช่เลย

721
00:37:35,660 –> 00:37:38,690
zán tä’g gan kábnavík yôTín shráŢ_
ฉันแต่งงานกับนาวิกโยธินสหรัฐฯ

722
00:37:38,720 –> 00:37:41,360
rew’og ni·
เรื่องนี้

723
00:37:41,390 –> 00:37:43,390
mán pé n pâ mâ’ dâ·
มันเป็นไปไม่ได้

724
00:37:43,430 –> 00:37:46,130
xúNmiBrrya lä́ luk sog xn
คุณมีภรรยา และลูกสองคน

725
00:37:46,160 –> 00:37:47,870
xúN pé n s. s.ţi’kṃ lág qä’g qán
คุณเป็นส.ส.ที่กำลังแข่งขัน

726
00:37:47,900 –> 00:37:49,630
cíg kã· oi·rog pTn.
ชิงเก้าอี้รองปธน.

727
00:37:49,670 –> 00:37:51,140
mán pé n pâ mâ’ dâ·
มันเป็นไปไม่ได้

728
00:37:51,170 –> 00:37:52,970
xúN qã· jà cà ‘má¨y
คุณเข้าใจใช่มั๊ย

729
00:37:54,040 –> 00:37:57,180
cà ‘ je s Pm qã· jà
ใช่ เจส ผมเข้าใจ

730
00:38:08,220 –> 00:38:10,390
Tö ru·rẃ plã’
เธอรู้รึเปล่า

731
00:38:10,420 –> 00:38:12,720
xà r
ใคร

732
00:38:12,760 –> 00:38:15,060
Pu·hṉíg ţi’ pé n Si oâ oe
ผู้หญิงที่เป็นซีไอเอ

733
00:38:15,090 –> 00:38:17,100
xnţi’xúN xeyoyu’d·vy
คนที่คุณเคยอยู่ด้วย

734
00:38:17,130 –> 00:38:19,500
Tö ru·má¨yv’axúN pé n mú slím
เธอรู้มั๊ยว่าคุณเป็นมุสลิม

735
00:38:19,530 –> 00:38:22,100
ţṃ mâxúNđamPm bäbni·
ทำไมคุณถามผมแบบนี้

736
00:38:22,130 –> 00:38:24,440
feraạ oyu’di~zán kºnẃkđẃg rew’og ţi’ Tö maywn stí täk
เพราะอยู่ดีๆฉันก็นึกถึงเรื่องที่เธอมายืนสติแตก

737
00:38:24,470 –> 00:38:26,470
fudoạ râmakmayţi’hn·ab·an rã dâ·n’ạ sí
พูดอะไรมากมายที่หน้าบ้านเราได้น่ะสิ

738
00:38:28,270 –> 00:38:31,680
je s Pu·hṉíg xnná·n
เจส ผู้หญิงคนนั้น

739
00:38:31,710 –> 00:38:33,380
đuk lâ’ookjak Si oâ oe
ถูกไล่ออกจากซีไอเอ

740
00:38:33,410 –> 00:38:36,280
lä́ đuk qág oyu’ nà rôg fyabalb·a
และถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลบ้า

741
00:38:53,960 –> 00:38:56,370

742
00:38:58,340 –> 00:39:00,300
xär;ri’
แคร์รี่

743
00:39:00,340 –> 00:39:02,270
xär;ri’
แคร์รี่

744
00:39:10,010 –> 00:39:11,250
He·
เฮ้

745
00:39:11,280 –> 00:39:12,650
tw’n dâ· lä·v
ตื่นได้แล้ว

746
00:39:12,680 –> 00:39:14,950
oô· ki’ môg lä·v nei’y
โอ้ กี่โมงแล้วเนี่ย

747
00:39:14,990 –> 00:39:17,090
sog môg xrẃ’g
สองโมงครึ่ง

748
00:39:17,120 –> 00:39:19,260
tonb’ay hero
ตอนบ่ายเหรอ

749
00:39:19,290 –> 00:39:20,890
cà ‘
ใช่

750
00:39:20,930 –> 00:39:23,090
rã jạ xelw’ony·ayBay nà hnẃ’g cá’v môg
เราจะเคลื่อนย้ายภายในหนึ่งชั่วโมง

751
00:39:23,130 –> 00:39:24,760
zánt·og hà ·xúNlúk dei^yvni·
ฉันต้องให้คุณลุกเดี๋ยวนี้

752
00:39:26,870 –> 00:39:28,330
xúNjạ fr·om mew’ođẃg vela cà ‘má¨y
คุณจะพร้อมเมื่อถึงเวลาใช่มั๊ย

753
00:39:28,370 –> 00:39:30,570
mâ’mipáṉha
ไม่มีปัญหา

754
00:39:30,600 –> 00:39:32,470
oô xe
โอเค

755
00:40:00,570 –> 00:40:02,230
ţ’anxráb
ท่านครับ

756
00:40:02,270 –> 00:40:03,530
krúNađod sew·o suţ
กรุณาถอดเสื้อสูท

757
00:40:03,570 –> 00:40:05,470
lä́ oã sí’g qog ookjakkrạ pe^ad·vyxráb
และเอาสิ่งของออกจากกระเป๋าด้วยครับ

758
00:40:05,500 –> 00:40:07,840
rã t·og ké bmwođwo vâ·jn kv’aţ’anjạ serºjTúrạ nạ xráb
เราต้องเก็บมือถือไว้จนกว่าท่านจะเสร็จธุระนะครับ

759
00:40:07,870 –> 00:40:09,870
qobxúNxráb
ขอบคุณครับ

760
00:40:16,180 –> 00:40:17,880
cö ṉţag ni·
เชิญทางนี้

761
00:40:17,920 –> 00:40:19,480
Tö du sbayditonPm hé n Tö
เธอดูสบายดีตอนผมเห็นเธอ

762
00:40:19,520 –> 00:40:20,490
nà vö r;jí nï
ในเวอร์จิเนีย

763
00:40:20,520 –> 00:40:22,050
tonţi’ Tö oyu’kábxrobxrvá
ตอนที่เธออยู่กับครอบครัว

764
00:40:22,090 –> 00:40:23,660
sBafjít jà Tö dâ·rábkardu lä oã jà sà ‘
สภาพจิตใจเธอได้รับการดูแลเอาใจใส่

765
00:40:23,690 –> 00:40:25,990
tä’tonni· Tö oyu’h’ag ma 6,000 mâl;
แต่ตอนนี้เธออยู่ห่างมา 6,000 ไมล์

766
00:40:26,020 –> 00:40:28,560
men de Sxídv’a Tö yág mâ’fr·om
เมนเดซคิดว่าเธอยังไม่พร้อม

767
00:40:28,590 –> 00:40:30,230
men de SxídhrwoxúNxíd
เมนเดซคิดหรือคุณคิด

768
00:40:30,260 –> 00:40:31,400
rã ţá·g xu’
เราทั้งคู่

769
00:40:31,430 –> 00:40:32,860
rã xeyP’an mán mak’on Sol
เราเคยผ่านมันมาก่อนซอล

770
00:40:32,900 –> 00:40:34,800
rã mâ’miţag lüakow’n
เราไม่มีทางเลือกอื่น

771
00:40:34,830 –> 00:40:36,740
Pmyomrábv’a rã mâ’miţag lüakdi~
ผมยอมรับว่าเราไม่มีทางเลือกดีๆ

772
00:40:36,770 –> 00:40:39,240
tä’đ·a xär;ri’l·m helv rã kºjạ mâ’ helwoţag lüakoạ râ ley
แต่ถ้าแคร์รี่ล้มเหลว เราก็จะไม่เหลือทางเลือกอะไรเลย

773
00:40:39,270 –> 00:40:41,210

774
00:40:41,240 –> 00:40:43,240
– rã rot’o pâoik 24 cm. dâ·má¨y
– เรารอต่อไปอีก 24 ชม.ได้มั๊ย
– few’ooạ râ
– เพื่ออะไร

775
00:40:43,280 –> 00:40:45,810
PmroVág q’avjak häl’g q’avoyu’
ผมรอฟังข่าวจากแหล่งข่าวอยู่

776
00:40:45,850 –> 00:40:47,410
fvk qã oaj dâ· q·omuloạ râmab·ag
พวกเขาอาจได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง

777
00:40:47,450 –> 00:40:49,420
xu’ samiBrryaná’nn’ạ hero
คู่สามีภรรยานั่นน่ะเหรอ

778
00:40:49,450 –> 00:40:51,680
oajary;mhavíţyaláyná’n
อาจารย์มหาวิทยาลัยนั่น

779
00:40:51,720 –> 00:40:53,550
fvk qã mâ’ cà ‘ häl’g q’av kº xä’ qäkţi’maţanoahar
พวกเขาไม่ใช่แหล่งข่าว ก็แค่แขกที่มาทานอาหาร

780
00:40:53,590 –> 00:40:55,590
xúNbok oeg
คุณบอกเอง

781
00:40:55,620 –> 00:40:57,990
Vág nạ Pmru·v’axúNkág vl rew’og xär;ri’
ฟังนะ ผมรู้ว่าคุณกังวลเรื่องแคร์รี่

782
00:40:58,030 –> 00:40:59,530
Pmkº hmewon kán
ผมก็เหมือนกัน

783
00:40:59,560 –> 00:41:02,360
tä’ rã miBrrya qog hvá hn·aHí Sbol lò h;
แต่เรามีภรรยาของหัวหน้าฮิซบอลเลาะห์

784
00:41:02,400 –> 00:41:06,300
ţi’ru· q·omul rew’og kar jômti shráŢ_
ที่รู้ข้อมูลเรื่องการโจมตีสหรัฐฯ

785
00:41:08,540 –> 00:41:10,600
Vág oyu’rẃ plã’
ฟังอยู่รึเปล่า

786
00:41:10,640 –> 00:41:12,940
PmVág oyu’
ผมฟังอยู่

787
00:41:12,970 –> 00:41:14,770
Barkíj rö’m nà oik 1 cm.
ภารกิจเริ่มในอีก 1 ชม.

788
00:41:14,810 –> 00:41:17,880
mew’omán rö’m xúNt·og c’vy hà · xär;ri’P’an mán pâ hà · dâ·
เมื่อมันเริ่ม คุณต้องช่วยให้แคร์รี่ผ่านมันไปให้ได้

789
00:41:26,620 –> 00:41:28,890
qo ţôs̱ţi’mac·a Pmtíd sayoyu’
ขอโทษที่มาช้า ผมติดสายอยู่

790
00:41:28,920 –> 00:41:31,290
mâ’ pé n râxráb qobxúNţi’ slạ vela
ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณที่สละเวลา

791
00:41:31,330 –> 00:41:32,960
Pmru·v’axúNmiganl·n mwo
ผมรู้ว่าคุณมีงานล้นมือ

792
00:41:32,990 –> 00:41:35,060
Pm fö’g jạ cín kábkar rïkxúNv’a s. s.
ผมเพิ่งจะชินกับการเรียกคุณว่า ส.ส.

793
00:41:35,100 –> 00:41:37,530
oô· yág oikhlay düan kv’ajạ đẃg karprạ cúmfrrx
โอ้ ยังอีกหลายเดือนกว่าจะถึงการประชุมพรรค

794
00:41:37,570 –> 00:41:39,470
hlay sí’g hlayoy’ag kö d qẃ·n dâ·rạ hv’ag ná·n
หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นได้ระหว่างนั้น

795
00:41:39,500 –> 00:41:41,640
Pm mâ’ nä’ jà v’aţ’anrog pTn.
ผมไม่แน่ใจว่าท่านรองปธน.

796
00:41:41,670 –> 00:41:43,470
sn jà nà tvá xúN
สนใจในตัวคุณ

797
00:41:43,500 –> 00:41:46,410
ve·n tä’ţ’anxídjạ hà · oôka sxúNjríg ~
เว้นแต่ท่านคิดจะให้โอกาสคุณจริงๆ

798
00:41:46,440 –> 00:41:47,970
cö ṉná’g
เชิญนั่ง

799
00:41:51,440 –> 00:41:54,550
xwoPm qã· jà v’axúN xeyr’vmgan kábţ’anrog pTn.
คือผมเข้าใจว่าคุณเคยร่วมงานกับท่านรองปธน.

800
00:41:54,580 –> 00:41:57,420
tonţi’ţ’anoyu’hn’vyganni·
ตอนที่ท่านอยู่หน่วยงานนี้

801
00:41:57,450 –> 00:41:59,920
Pmţṃ ganni· feraạ bíl vol den
ผมทำงานนี้เพราะบิล วอลเดน

802
00:41:59,950 –> 00:42:02,090
qã dẃg Pmma
เขาดึงผมมา

803
00:42:02,120 –> 00:42:03,790
few’oc’vy qã rew’og prô kärm drôn
เพื่อช่วยเขาเรื่องโปรแกรมโดรน

804
00:42:03,820 –> 00:42:06,630
tonná·nţi’ rã miPu·k’okarr·ay xä’ 8 xn nà bäk däd
ตอนนั้นที่เรามีผู้ก่อการร้ายแค่ 8 คนในแบกแดด

805
00:42:07,800 –> 00:42:09,160
lä·vtonni·ţ’an mi ţã’ hrâ’ lä·v
แล้วตอนนี้ท่านมีเท่าไหร่แล้ว

806
00:42:09,200 –> 00:42:11,130
oạ râ
อะไร

807
00:42:11,170 –> 00:42:12,430
Pu·k’okarr·ay
ผู้ก่อการร้าย

808
00:42:12,470 –> 00:42:14,830
mâ’ru· sí 8,000 hrwo 9,000 má·g
ไม่รู้สิ 8,000 หรือ 9,000 มั้ง

809
00:42:14,870 –> 00:42:16,170
náb mâ’đ·vn ley cà ‘ hmâ
นับไม่ถ้วนเลยใช่ไหม

810
00:42:16,200 –> 00:42:18,300
fvkoál kedah; krôT xä·n
พวกอัลเกดาห์โกรธแค้น

811
00:42:18,340 –> 00:42:19,610
feraạ v’a prô kärm drôn
เพราะว่าโปรแกรมโดรน

812
00:42:19,640 –> 00:42:21,240
rã xvrtrạ hnák nà rew’og ni· cà ‘ hmâ
เราควรตระหนักในเรื่องนี้ ใช่ไหม

813
00:42:21,280 –> 00:42:23,480
cà ‘xráb
ใช่ครับ

814
00:42:23,510 –> 00:42:24,840
qã· ma
เข้ามา

815
00:42:24,880 –> 00:42:26,850
qo ţôs̱ţi’ qádjág hvạ xrábţ’an
ขอโทษที่ขัดจังหวะครับท่าน

816
00:42:26,880 –> 00:42:29,180
tä’ rã mi rew’og d’vn qã· ma
แต่เรามีเรื่องด่วนเข้ามา

817
00:42:29,220 –> 00:42:30,680
mioạ râ
มีอะไร

818
00:42:30,720 –> 00:42:32,020
fud dâ· leyđ·amán mâ’ cà ‘
พูดได้เลยถ้ามันไม่ใช่

819
00:42:32,050 –> 00:42:33,420
rew’og láb súdyod
เรื่องลับสุดยอด

820
00:42:33,460 –> 00:42:34,520
rôya Hámhmád kṃ lág jạ
โรยา ฮัมหมัด กำลังจะ

821
00:42:34,560 –> 00:42:36,160
raygan q’avxwnni·
รายงานข่าวคืนนี้

822
00:42:36,190 –> 00:42:38,190
– lä́ Tö t·og karxvamxíd hé nxráb
– และเธอต้องการความคิดเห็นครับ
– tonni·n’ạ hrwo
– ตอนนี้น่ะหรือ

823
00:42:38,230 –> 00:42:39,830
Tö oyu’ nà h·og sw’omvlcnxráb
เธออยู่ในห้องสื่อมวลชนครับ

824
00:42:41,730 –> 00:42:43,600
F’ay sw’omvlcn sámfánT;xvrjạ jádkar rew’og ni·
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ควรจะจัดการเรื่องนี้

825
00:42:43,630 –> 00:42:46,270
log lä·vxráb fvk qã s’g jã· hn·aţi’lg pâ
ลองแล้วครับ พวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ลงไป

826
00:42:46,300 –> 00:42:48,640
tä’ţag di Si oât·og kar hà ·ţ’an pâxúykáb Tö
แต่ทางดีซีไอต้องการให้ท่านไปคุยกับเธอ

827
00:42:50,510 –> 00:42:52,610
qo ţôs̱ţi’t·og pl’oy hà ·xúNrooik
ขอโทษที่ต้องปล่อยให้คุณรออีก

828
00:42:52,640 –> 00:42:54,270
tä’Pmt·og pâjádkar rew’og ni·
แต่ผมต้องไปจัดการเรื่องนี้

829
00:42:54,310 –> 00:42:55,780
ţṃ sí’g ţi’t·og ţṃ đö́xráb
ทำสิ่งที่ต้องทำเถอะครับ

830
00:42:55,810 –> 00:42:57,480
xúNroţi’ni’ dâ· Pm pâ mâ’nan
คุณรอที่นี่ได้ ผมไปไม่นาน

831
00:42:59,080 –> 00:43:02,480
xúNjạ ráb xrew’og dw’mmá¨y ka Vährwon·ṃ plã’
คุณจะรับเครื่องดื่มมั๊ย กาแฟหรือน้ำเปล่า

832
00:43:02,520 –> 00:43:03,550
mâ’ mâ’ pé n râ
ไม่ ไม่เป็นไร

833
00:43:03,590 –> 00:43:04,850
qobxúN
ขอบคุณ

834
00:43:06,820 –> 00:43:08,820

835
00:43:51,600 –> 00:43:53,670

836
00:43:58,370 –> 00:44:01,110

837
00:44:09,020 –> 00:44:11,180

838
00:44:11,220 –> 00:44:13,690

839
00:44:15,960 –> 00:44:17,620
rog Pu·oṃ nvykar
รองผู้อำนวยการ

840
00:44:17,660 –> 00:44:19,790
xúNHámhmád mâ’ţrabv’ajạ hà ·Pmc’vyoạ râ
คุณฮัมหมัด ไม่ทราบว่าจะให้ผมช่วยอะไร

841
00:44:19,830 –> 00:44:22,560
cö ṉná’g
เชิญนั่ง

842
00:44:22,600 –> 00:44:26,060
ţ’anc’vyywnyánhrwopṯí seTv’a
ท่านช่วยยืนยันหรือปฏิเสธว่า

843
00:44:26,100 –> 00:44:28,230
mi rôg gannív xeliyr; fïg 4 hä’g nà oíh’an
มีโรงงานนิวเคลียร์เพียง 4 แห่งในอิห่าน

844
00:44:28,270 –> 00:44:29,770
ţi’đukţṃ lay
ที่ถูกทำลาย

845
00:44:29,800 –> 00:44:32,400
lä́ hä’g ţi’ 5 yág xg dön xrew’og oyu’
และแห่งที่ 5 ยังคงเดินเครื่องอยู่

846
00:44:32,440 –> 00:44:35,110
rayganjak xà r
รายงานจากใคร

847
00:44:35,140 –> 00:44:37,240
hlay häl’g jakráŢbalx’ạ
หลายแหล่งจากรัฐบาลค่ะ

848
00:44:37,280 –> 00:44:39,340
F’ay rã hrwoF’ay qã
ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขา

849
00:44:55,960 –> 00:44:58,800

850
00:45:11,280 –> 00:45:13,310
xwnni· rã jạ raygan q’avni· nà c’vg q’avţá’v lôk
คืนนี้เราจะรายงานข่าวนี้ในช่วงข่าวทั่วโลก

851
00:45:13,340 –> 00:45:15,310
mâ’v’ajạ dâ·rábxṃ oTíbayjakhn’vyganţ’anhrwo mâ’
ไม่ว่าจะได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานท่านหรือไม่

852
00:45:15,350 –> 00:45:20,020
jạ ţṃ oạ râkºţṃ pâ đö́ tä’đ·aPm pé nxúN
จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ แต่ถ้าผมเป็นคุณ
Pmjạ pídpak gïb
ผมจะปิดปากเงียบ

853
00:45:20,050 –> 00:45:22,750
ve·n tä’xúN mâ’ sn jà v’a q·omulmánjạ Píd
เว้นแต่คุณไม่สนใจว่าข้อมูลมันจะผิด

854
00:45:22,790 –> 00:45:24,520
ţ’anhmayxvam gâ
ท่านหมายความไง

855
00:45:26,290 –> 00:45:28,690
qo hà · snúkkábvánhyúdnạ xúNHámhmád
ขอให้สนุกกับวันหยุดนะ คุณฮัมหมัด

856
00:45:28,730 –> 00:45:31,490
ţ’an kºru·v’azán qã· kà l· lä·v oy’ag n·oykºxvrjạ c’vy sákníd
ท่านก็รู้ว่าฉันเข้าใกล้แล้ว อย่างน้อยก็ควรจะช่วยสักนิด

857
00:45:31,530 –> 00:45:32,700
mâ’miţag
ไม่มีทาง

858
00:45:32,730 –> 00:45:34,330
lä·vđ·a pé n mw·ox’ṃ
แล้วถ้าเป็นมื้อค่ำ

859
00:45:36,800 –> 00:45:39,540
xwnván sã r;ţi’míla nô
คืนวันเสาร์ที่มิลาโน

860
00:45:39,570 –> 00:45:42,640
zánjog tô¨ạ oã vâ· sṃ hráb sog xnton sog ţú’m
ฉันจองโต๊ะเอาไว้สำหรับสองคนตอนสองทุ่ม

861
00:45:42,670 –> 00:45:46,310
đẃg xúNjạ mom vân;Pmhrwo lei·yg fa st·a
ถึงคุณจะมอมไวน์ผมหรือเลี้ยงพาสต้า

862
00:45:46,350 –> 00:45:48,880
Pmkº mâ’miţag prípak nä’non
ผมก็ไม่มีทางปริปากแน่นอน

863
00:45:48,910 –> 00:45:50,480
mâ’ pé n râx’ạ
ไม่เป็นไรค่ะ

864
00:45:50,520 –> 00:45:53,720
zán má’n jà v’a rã ha rew’og ow’nxúykán dâ·
ฉันมั่นใจว่าเราหาเรื่องอื่นคุยกันได้

865
00:45:56,160 –> 00:45:59,490
kº dâ·
ก็ได้

866
00:45:59,520 –> 00:46:02,490
tklg cà ‘má¨yxạ
ตกลงใช่มั๊ยคะ

867
00:46:02,530 –> 00:46:05,330
tklg
ตกลง

868
00:46:05,360 –> 00:46:07,730
ván sã r;
วันเสาร์

869
00:46:09,030 –> 00:46:11,000

870
00:46:28,350 –> 00:46:31,720
bokkor; mänv’a rã t·og xvbxúmxvam sïhay
บอกกอร์แมนว่าเราต้องควบคุมความเสียหาย

871
00:46:31,760 –> 00:46:33,590
duv’a qã jạ bei’yg benxvam sn jà rôya dâ·má¨y
ดูว่าเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจโรยาได้มั๊ย

872
00:46:33,630 –> 00:46:35,730
ţṃ hà · Tö pídpak gïb
ทำให้เธอปิดปากเงียบ

873
00:46:35,760 –> 00:46:37,290
jn kv’a rã jạ ru·v’a xà rpl’oy q·omul
จนกว่าเราจะรู้ว่าใครปล่อยข้อมูล

874
00:46:38,760 –> 00:46:41,530
ţúkoy’ag rïbr·oymá¨yxráb
ทุกอย่างเรียบร้อยมั๊ยครับ

875
00:46:41,570 –> 00:46:44,200
cà ‘ rïbr·oydi
ใช่ เรียบร้อยดี

876
00:47:22,070 –> 00:47:23,980
dönţag xn dïv heroxráb
เดินทางคนเดียวเหรอครับ

877
00:47:24,010 –> 00:47:25,410
mí smor;rí S Siy;
มิสมอร์ริซซีย์

878
00:47:25,440 –> 00:47:26,810
v’a gânạ xạ
ว่าไงนะคะ

879
00:47:26,850 –> 00:47:28,950
Pmđamv’axúN dönţag xn dïv heroxráb
ผมถามว่าคุณเดินทางคนเดียวเหรอครับ

880
00:47:28,980 –> 00:47:30,850
cà ‘x’ạ
ใช่ค่ะ

881
00:47:37,620 –> 00:47:39,660
mi qog t·og sṃ däg má¨yxráb
มีของต้องสำแดงมั๊ยครับ

882
00:47:39,690 –> 00:47:41,130
mâ’x’ạ
ไม่ค่ะ

883
00:47:57,010 –> 00:47:59,410
rôg räm xô mô dô re
โรงแรมโคโมโดเร

884
00:47:59,450 –> 00:48:01,850

885
00:48:07,860 –> 00:48:09,990

886
00:48:10,020 –> 00:48:12,430

887
00:48:34,920 –> 00:48:38,290

888
00:48:38,320 –> 00:48:40,690

889
00:48:42,860 –> 00:48:45,190

890
00:48:45,230 –> 00:48:47,130
xäri’
แครี่

891
00:48:47,160 –> 00:48:49,500
qo ţôs̱ţi’c·ax’ạ đnn kv’axrẃ’g đukpíd
ขอโทษที่ช้าค่ะ ถนนกว่าครึ่งถูกปิด

892
00:48:49,530 –> 00:48:51,000
cà ‘ ţṃ hà ·ţúkxnhg údhg íd
ใช่ ทำให้ทุกคนหงุดหงิด

893
00:48:51,030 –> 00:48:52,730
zánru·x’ạ
ฉันรู้ค่ะ

894
00:48:52,770 –> 00:48:53,700
kar dönţag pé n gâb·ag
การเดินทางเป็นไงบ้าง

895
00:48:53,740 –> 00:48:54,970
mâ’x’oyrabrw’nnák
ไม่ค่อยราบรื่นนัก

896
00:48:55,000 –> 00:48:56,370
tä’xúNkºP’an ma dâ·
แต่คุณก็ผ่านมาได้

897
00:48:56,410 –> 00:49:00,510
cà ‘ hmewonván kã’ ~
ใช่ เหมือนวันเก่าๆ

898
00:49:03,210 –> 00:49:04,550
xär;ri’ Vág Pm hà ·dinạ
แคร์รี่ ฟังผมให้ดีนะ

899
00:49:04,580 –> 00:49:06,920
xúNt·og dönP’anr·an pâ oy’ahyúd
คุณต้องเดินผ่านร้านไป อย่าหยุด

900
00:49:06,950 –> 00:49:07,820
ţṃ mâ
ทำไม

901
00:49:07,850 –> 00:49:08,980
mixntamPm
มีคนตามผม

902
00:49:09,020 –> 00:49:11,190
xúN dâ·yín má¨y
คุณได้ยินมั๊ย

903
00:49:11,220 –> 00:49:12,320
oe’o x’ạ
เอ่อ ค่ะ

904
00:49:12,360 –> 00:49:13,720
mi SeV Hã· s;
มีเซฟเฮ้าส์

905
00:49:13,760 –> 00:49:15,190
ţi’ 2218 oel kah;dín
ที่ 2218 เอล กาห์ดิน

906
00:49:15,230 –> 00:49:16,890
Pmjạ sládfvk qã ţí·g lä·v pâ jö xúNţi’ná’n
ผมจะสลัดพวกเขาทิ้งแล้วไปเจอคุณที่นั่น

907
00:49:16,930 –> 00:49:18,430
– tklg
– ตกลง
– ţvnţi’oyu’ Sí
– ทวนที่อยู่ซิ

908
00:49:18,460 –> 00:49:20,900
oe’o 2212 oel kah;dín
เอ่อ 2212 เอล กาห์ดิน

909
00:49:20,930 –> 00:49:22,330
2218

910
00:49:22,370 –> 00:49:26,440
oe’o 2218
เอ่อ 2218

911
00:49:32,040 –> 00:49:34,610

912
00:49:47,730 –> 00:49:49,230
b·ajríg
บ้าจริง

913
00:49:49,260 –> 00:49:51,200
fvk qã hé nxúN xär;ri’ miPu·cay svm sew·o
พวกเขาเห็นคุณ แคร์รี่ มีผู้ชายสวมเสื้อ

914
00:49:51,230 –> 00:49:52,930
jä́ x ké t si ţã lay qvag si helwog döntamxúNoyu’
แจ็คเก็ตสีเทาลายขวางสีเหลืองเดินตามคุณอยู่

915
00:49:52,960 –> 00:49:54,530
oikxnnẃg yág Fã· Pmoyu’
อีกคนนึงยังเฝ้าผมอยู่

916
00:49:54,570 –> 00:49:56,200
Pmtídoyu’ni’ tä’xúNjạ mâ’ pé n râ
ผมติดอยู่นี่ แต่คุณจะไม่เป็นไร

917
00:49:56,240 –> 00:49:57,940
ţí·g ţrôçáfţ; Sạ lä·vpl’oy hà · qã xúmtvá xúN
ทิ้งโทรศัพท์ซะ แล้วปล่อยให้เขาคุมตัวคุณ

918
00:49:57,970 –> 00:49:59,470
xúNjạ mâ’đuk pö d Peytvá tnjn kv’a rã jạ tídt’okábţag sđanţut
คุณจะไม่ถูกเปิดเผยตัวตนจนกว่าเราจะติดต่อกับทางสถานทูต

919
00:49:59,510 –> 00:50:01,370
zán slád qã dâ· Sol
ฉันสลัดเขาได้ ซอล

920
00:50:01,410 –> 00:50:02,970
đ·axúNví’g xúNjạ ţṃ hà ·mán yä’lg
ถ้าคุณวิ่ง คุณจะทำให้มันแย่ลง

921
00:50:03,010 –> 00:50:04,610
đ·afvk qã jábzán Barkíjkºl·m helv nä’
ถ้าพวกเขาจับฉัน ภารกิจก็ล้มเหลวแน่

922
00:50:04,640 –> 00:50:05,540
mâ’t·og h’vg rew’og ná·nhrok
ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก

923
00:50:07,450 –> 00:50:10,080
xär;ri’
แคร์รี่

924
00:50:10,120 –> 00:50:12,020
xär;ri’
แคร์รี่

925
00:50:38,110 –> 00:50:39,310

926
00:50:43,380 –> 00:50:46,220

927
00:50:55,500 –> 00:50:57,860

928
00:51:24,390 –> 00:51:26,990

929
00:51:27,030 –> 00:51:29,960

930
00:51:40,870 –> 00:51:43,210

931
00:52:37,130 –> 00:52:39,500

932
00:52:45,640 –> 00:52:48,070

933
00:53:01,520 –> 00:53:03,890

934
00:53:31,120 –> 00:53:33,450
f’o
พ่อ

935
00:53:34,720 –> 00:53:37,790
ţṃ oạ râoyu’xạ
ทำอะไรอยู่คะ

936
00:53:40,890 –> 00:53:42,990
mä’lukţí·g xámBir; krôanlg bnfw·n
แม่ลูกทิ้งคัมภีร์โกรานลงบนพื้น

937
00:53:43,030 –> 00:53:45,660
bag hn·azik qad
บางหน้าฉีกขาด

938
00:53:45,700 –> 00:53:48,000
mán pé n karlbhlu’
มันเป็นการลบหลู่

939
00:53:48,030 –> 00:53:52,470
f’okº ley sädg xvam xã rfd·vykarFág
พ่อก็เลยแสดงความเคารพด้วยการฝัง

940
00:54:01,980 –> 00:54:04,280
hà ·hnuc’vynạ xạ f’o
ให้หนูช่วยนะคะพ่อ

941
00:54:41,830 –> 00:54:50,470

942
00:54:54,000 –> 00:54:58,000
www.thaisubtitle.com

943
00:55:02,000 –> 00:55:06,000
brryay ţây dôy
บรรยายไทยโดย
Siberian Lynx, no pain no gain, talklessboo, l3acktozero, ake111

944
00:55:10,000 –> 00:55:14,000
realzeyeris